2018. jún. 25.

A 2018. évi nyári táborok időpontjai

Június 17. – június 24.             Toleranciatábor 1. (Seregélyes)
Július 1. – július 8.                   Életmódtábor (Celldömölk) 
Július 8. – július 15.                 Rehabilitációs tábor (Sima) 
Július 8. – július 15.                 Toleranciatábor 2. (Seregélyes) 
Július 15. – július 22.               Főiskolai tábor (Sima) 
Július 22. – július 27.               Családos tábor (Kunfehértó)
Július 29. – augusztus 5.           Ifjúsági tábor (Sima)
Augusztus 5. – augusztus 12.   Biblia-ismereti tábor (Elek) 
Augusztus 9. – augusztus 19.   Zenei és Biblia-ismereti tábor (Orfű)


18. szám – Az egészségügyi üzenet – A Bizonyságtételeket olvasva

Az egészségügyi megújulás
és a harmadik angyal üzenete


Mint a kéz a testtel

1871. december 10-én újra elém tárták, hogy az egészségügyi megújulás annak a nagy munkának az egyik ága, amellyel népet készítünk elő az Úr eljövetelére. Oly szoros kapcsolatban áll ez a harmadik angyal üzenetével, mint a kéz a testtel. Az emberek félvállról vették a Tízparancsolat törvényét. Az Úr mégsem jön el, hogy megbüntesse a törvény megszegőit, amíg előbb figyelmeztető üzenetet nem küld. A harmadik angyal hirdeti ezt az üzenetet. Ha az emberek mindig engedelmeskedtek volna a Tízparancsolat törvényének, megvalósítva életükben utasításainak elveit, akkor a világot most elárasztó betegség átka nem létezne. 

Népet készít elő

A férfiak és a nők nem sérthetik meg megromlott étvágyaik és bűnös szenvedélyeik kielégítésével a természet törvényét anélkül, hogy Isten törvényét is meg ne sértenék. Ezért Isten megengedte, hogy ránk ragyogjon az egészségügyi megújulás fénye, hogy felismerjük az abban rejlő bűnünket, ha megsértjük a lényünkbe helyezett törvényeket. Minden örömünk vagy szenvedésünk a természet törvénye iránti engedelmességre vagy annak áthágására vezethető vissza. Kegyelmes mennyei Atyánk látja az emberek siralmas állapotát, akik közül néhányan tudatosan, de sokan tudatlanul a lényükbe helyezett törvényeket megrontva élnek. Az ember iránti szeretetétől és szánalmától indíttatva fényt ragyogtat az egészségügyi megújulásra. Nyilvánosságra hozza törvényét, és az annak megszegését követő büntetést, hogy mindenki megismerje a természet törvényeit, és vigyázzon, hogy a szerint éljen. Annyira pontosan hirdeti törvényét, és annyira feltűnővé teszi, hogy olyan az, mint a hegyre épült város. Minden gondolkodó lény megértheti azt, ha akarja. A gyengeelméjűek nem lesznek felelősek. A harmadik angyal üzenetével karöltve jár, hogy világossá tegye a természet törvényeit, és szorgalmazza az iránta való engedelmességet, hogy népet készítsen elő az Úr eljövetelére.  

Ádám veresége – Krisztus győzelme

Ádám és Éva a mértéktelen étvágy miatt bukott el. Krisztus eljött, és ellenállt Sátán legtüzesebb kísértésének, és az ember érdekében legyőzte az étvágyat, bebizonyítva, hogy az ember győzhet. Amint Ádám az étvágy miatt bukott el és veszítette el a boldog Édent, Krisztus segítségével Ádám gyermekei legyőzhetik étvágyukat, és a mindenben való mértékletesség által visszanyerhetik az Édent.  
(…) Aki elfordul a fénytől az egyik dologban, az megkeményíti a szívét, hogy semmibe vegye a világosságot más ügyekben is. Aki megrontja erkölcsi kötelezettségeit az evés és a ruházkodás területén, az előkészíti az utat annak, hogy megsértse Isten igényét az örök érdekek terén… A nép, amelyet Isten vezet, különleges nép lesz. Nem lesznek olyanok, mint a világ. De ha követik Isten útmutatásait, akkor az Ő célját valósítják meg, és neki engedik át akaratukat. Krisztus lakik majd szívükben. Isten temploma szent lesz. Testetek a Szentlélek temploma – mondja az apostol.

A változás kezdete

Utasítottak, ne halogassuk a munka elvégzését, amelyet az egészségügyi megújulás területein kell elvégeznünk. E munka által kell elérnünk az embereket a főutakon és az ösvényeken.  
Azt ismerem fel az Úr gondviselésében, hogy az egészségügyi misszionáriusi munka lesz a változás nagy kezdete, melynek segítségével elérhetők a betegek. 

Az egészségügyi intézmények szerepe

Szanatóriumaink és gyülekezeteink magasabb, szentebb mértéket érhetnek el. Népünknek hirdetnie és gyakorolnia kell az egészségügyi megújulást. Az Úr felhív bennünket, hogy élesszük újjá az egészségügyi megújulásnak elveit. A hetednapi adventistáknak mint hírnököknek különleges munkát kell végezniük, hogy munkálkodjanak az emberek lelkéért és testéért. 
Krisztus mondta népéről: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Mi vagyunk ma az Úrnak kijelölt népe, hogy hirdessük a mennyei eredetű igazságokat. A halandókra valaha is bízott legkomolyabb és legszentebb feladat az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetése világunknak. Nagyvárosainkban egészségügyi intézményeknek kellene működniük, hogy gondoskodjanak a betegekről és hirdessék az egészségügyi megújulás nagyszerű elveit.


pastedGraphic.pdf

18. szám – Önvizsgálatra késztető történet – Hitébresztő c. rovat

Önvizsgálatra késztető, szívfájdító történet

„Hát nem az-e a böjt, amit én kedvelek…,
hogy  az éhezőnek megszegd kenyeredet,
és a szegény bujdosókat házadba bevigyed…
és hogy felebarátod elől 
el ne rejtsd magadat?”
(Ésa 58,6–7)

Bevezetés

Hannah More-ról (1808–1868) a következő olvasható a Hetednapi Adventista Enciklopédiában: „Az adventizmus korai időszakában csatlakozott a mozgalomhoz, korábban misszionárius volt Libériában. Valószínűleg 1863-ban csatlakozott a közösséghez, miután 1861-től 1862-ig Amerikában töltötte szabadságát, s amikor S. N. Haskell a kezébe adott adventista kiadványokat. Miután megszűnt Libériában betöltött szolgálata – egy árvaház vezetője volt, amit egy angliai misszióstársaság működtetett –, visszatért Amerikába, 1866-ban. A South Lancaster-i gyülekezethez csatlakozott Massachusetts államban, majd Battle Creek-be ment, [ahol közösségünk központja volt ebben az időben, Michigan államban]. Munkát keresett, főképpen tanítani szeretett volna, de senki sem ajánlott neki alkalmazást. Végül elfogadott egy munkát Északnyugat-Michiganben, egy korábbi misszionáriustársa otthonában, aki nem volt adventista. Ott halt meg néhány hónap múlva…
Hannah More befolyására egy Dickson nevű keresztény, aki misszionáriustársa volt Afrikában, elfogadta az adventüzenetet, és visszatérve szülőhazájába, Ausztráliába, elsőként képviselte ott az adventista tanításokat.” (Review ad Herald Kiadó, Washington D. C., 1966, 825. o.)

Hannah More történetének megörökítése a Bizonyságtételek I–II. kötetében:
„Ebben a bizonyságtételben nyíltan szólok Hannah More esetéről… Azért írom le az ijesztő tényeket, hogy népünket mindenhol kötelességére ébresszem… 

2018. jún. 22.

18. szám – Az Eleki Életmódközpont a családorvos szintentartó tanfolyamon – Tapasztalatok rovat

Beszámoló az Úrtól kapott tapasztalatainkról
2018. március 23-án, a gyulai családorvos szinten tartó tanfolyamon

2018. március 21–23. között rendezték meg a gyulai Pándy Kálmán Kórház Árvay-termében a családorvos kötelező szinten tartó tanfolyamot, ötven résztvevővel. A tanfolyam szervezője Dr. Garay Erzsébet főorvosnő volt, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Családorvos Tanszékének kihelyezett oktató mentora, Békés megyei szakfelügyelő főorvos, megyénkben a háziorvosok folyamatos továbbképzésének szervezője. Ő Kovács Zsolt testvér mentora is, aki eddig meghívásunkra kétszer járt nálunk látogatóként az életmódközpontban. Először 2015 májusában az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak tartott bemutatkozónkon, majd 2018 februárjában Szabó Zoltán előadásán. Utóbbi az a pécsi oktató dietetikus, aki az Orvosi Hetilap 2016. november 20-ai számában tudományos szinten írt összefoglaló közleményt a növényi alapú étrend egészségmegőrző, illetve helyreállító szerepéről. 
A tanfolyamon többségében már szakvizsgával rendelkező háziorvosok vettek részt, de háziorvos rezidensek is voltak néhányan, akiknek ez a továbbképzés szakvizsga-előkészítő tanfolyamnak felelt meg. A tananyagban szó volt a szívbetegségekről és a cukorbetegségről, úgy a diagnosztikát, mint a gyógyszeres kezelést illetően, sőt az étrendet is érintve, a reumatológiai betegségekről, az újraélesztés szabályairól (gyakorlattal egybekötve), a balneoterápiáról és az életmód-változtatás fontosságáról is.

2018. jún. 21.

Az Eleki Életmódközpont turnusai 2018.

Havonként tíznapos kiscsoportos turnusokat szervezünk azoknak, akik különböző civilizációs, krónikus betegségekben szenvednek (szív- és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, cukorbetegség, súlyfelesleg, reumatikus eredetű megbetegedések, magas koleszterin, stressz okozta betegségek, autoimmun folyamatok kiváltotta betegségek stb.). Programjaink orvosi felügyelet mellett zajlanak.

A 2018-as év turnusainak időpontjai

Dátum
Turnus
Január 15- 25 (10)  Betegturnus
Január 28 - Február 02 (5)  Képzés
Február 12-22 (10)Betegturnus
Március 05-15 (10)Betegturnus
Április 02-12 (10)Betegturnus
Április 23 - Május 03 (10)Betegturnus
Május 14-24 (10)Betegturnus
Június 04 - 14 (10)Betegturnus
Június 17 - 22 (5)Házi gyógymódok képzés
Július 1-8 (7)Életmódtábor (Celldömölk)
Július 16-26 (10)Betegturnus
Augusztus 05-12 (7)Biblia tábor
Augusztus 20-30 (10)Betegturnus
Szeptember 10-20 (10)Betegturnus
Október 01-11 (10)Betegturnus
Október 21-31 (10)Betegturnus
November 12-22(10)Betegturnus
December 03 -13 (10)Betegturnus
(10) = hétfő-csütörtök (5) = vasárnap-péntek (7) = vasárnap-vasárnap

Megjegyzés:
A betegturnusokon a résztvevő betegek száma max. 8-9 fő, a részvételi díj: 10.000.- Ft/fő/éjszaka.
A Házi Gyógymódok képzésen a résztvevők száma max. 12 fő, részvételi díj: 7.000.- Ft/fő/éjszaka.

Helyfoglalás
Mivel férőhelyek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre kérjük mielőbb tegye meg jelentkezését.
További információért forduljon hozzánk bizalommal.

2018. jún. 20.

18. szám – Az Úr vacsorája előtt való könyörgés – Hit általi megigazulás rovat

Az Úr vacsorája előtt való könyörgés

A hit általi megigazulás megértéséről tanúskodó imádság a székely katonák számára kiadott imádságoskönyvből (Kolozsvár, 1790)

Én Uram, én Istenem és könyörülő jó Atyám, elismerem töredelmes szívvel, hogy én a Te legkisebb kegyelmedre is méltatlan vagyok, de vonj magad után engemet a Te kegyelmed által. Bátorkodom közelgetni a Te szent asztalodhoz, amelynél közlöd a Te szeretetednek bőséges gazdagságát. Ne engedjed, én Istenem, hogy a méltatlanul való élés által kárhozatomra légyen nékem. Űzz el az én szívemből minden földhöz ragadó gondolatokat, melyek az én buzgóságomat és hozzád való háládatos szeretetemet megháboríthatnák. Töltsd be minden érzékenységeimet hozzád való belső és valóságos, buzgó tisztelettel. Adj nékem valóságos megtérést, és a Te irgalmasságodnak, melyet ebben az órában az én szegény lelkemmel közleni méltóztatsz, belső háládatossággal való tiszteletét. 
Nem ragaszkodom én, ó Istenem, az én tulajdon igazságomhoz. Nem fuvalkodom fel az én érdemem felől való haszontalan vélekedéssel, hanem úgy járulok tehozzád, mint egy szegény bűnös az irgalmasságnak Istenéhez, mint egy éhező a megelégedéshez, mint egy bujdosó a csendes nyugodalomra, mint egy minden tisztátalanságokkal megfertőztetett az igazságnak tiszta kútfejéhez. Járulok tehozzád, mint egy szűkölködő a világnak Urához, mint egy lelki setétségben vakoskodó e világnak világosságához, mint egy mezítelen, egy könyörülő szívű édes atyához, mint egy igazságot éhező és szomjazó, ahhoz, akinél vagyon az életnek kenyere és a Dávid házában fakadott kútfőnek kellemetes vize, melyek által az örök életre tápláltatunk.
Ó, én Istenem, aki kedvesen fogadtad a szent Dávidnak igaz megtérését, a Manassénak szívet megillető nyögését, a bűnös asszonynak könnyhullatással egybeköttetett kesergését, a publikánusnak alázatos könyörgését, a megtérő tolvajnak hitét, a szent Péternek zokogó siralmát. Vegyed kedvesen éntőlem is az én szívemnek hozzád gerjedező kívánságát, amidőn Teelőtted megaláztam magamat. Jól tudom, hogy nem vagyok arra méltó, hogy az én szemeimet felemeljem az égre, de Te légy kegyelmes énnékem, szegény bűnösnek, pecsételd el szent asztalodnál az én szívemben drága véred által lett megváltatásomat, tisztítsd el minden undokságimat, világosítsad meg elmémnek homályosságát, fedezzed el lelkemnek mezítelenségét. Segéljed fel a lelkiekben való gyengeséget. Ne bocsáss el üresen engemet Teelőled, mert elfogyatkozom az én világi bujdosásomnak hosszas útjában. Sőt elégíts meg engemet a Te házadnak kövérségével, vidámíts meg a Te vizeidnek gyönyörűséges folyamával. 
És minthogy a Jézus Krisztus élet és váltság, idvesség és világosság, a választottaknak eledele és itala, adj azért oly kegyelmet énnékem, hogy fogadhassam illendőképpen az én szívemben a királyoknak Királyát, a boldogságnak kútfejét, hogy azt megkedvelvén állandóképpen abban lakozzék, és kóstoltassa meg énvelem még ebben az életben a mennyei boldogságnak első zsengéjét. 
Ó, én édes Jézusom! Aki az én váltságomért adtad Te magadat, adjad mostan is az én lelkemnek a változhatatlan életnek eledelét. Uram, Jézus! Aki a magas egekben lakozol, jövel, és lakozzál az én szegény lelkemben is, amellyel földön való bujdosási között óhajtva keres Tégedet. 
Tudom ugyan, hogy az én sok bűneim és hitetlenségem bezárják Teelőtted az én szívemnek ajtaját, de hiszem, a Te hatalmas erőd által ajtóbezárulás után is be tudsz Te menni a Te megfélemlett tanítványaidnak vigasztalására. Vedd el hát ezt a szakadást, amely vagyon énközöttem és Teközötted, nyissad meg Szentlelkednek munkája által az én szívemnek bezárt ajtaját, indíts igaz töredelmességet az én szívemben, és a Te kegyelmednek harmatja által tegyed azt jó cselekedetekkel gyümölcsözővé. 

Látom óh, én Uram Jézus, hogy a Te irgalmasságod által közelítesz énhozzám, betölt örömmel az én lelkem, megindultanak az én belső részeim, ég bennem az én szívem, mivelhogy a tiszta ajkak áldozati között egy megtérni igyekező buzgó lélekkel kívánlak téged befogadni, hogy Te énnálam lakozván, a Te hit által énbennem való lakozásod által erősíts, vigasztalj engemet, és az én szívemet a Te szent szeretetedre gerjeszd fel. Mindaddig, míg nem végezetre amaz hatalmas lelkeket, a szent angyalokat elküldöd az egekből, hogy vigyenek be engemet a mennyei paradicsomba, ahol tégedet, kegyelmes Megváltómat színről színre megláthassalak, és az én Istenem orcájának szemlélésével megelégíttessem. Ámen.

18. szám – Az evangélum reménysége – Hit általi megigazulás rovat

Minden nap van okunk örülni az Úrban
Gondolatok az evangélium reménységéről

Kedves Olvasó! A te életérzésedet, hangulatodat az öröm, a reménység és a minden körülmények közötti Krisztusba vetett bizalom határozza meg alapvetően, vagy a csüggedés, esetleg a körülmények jelenlegi helyzete? Még a gyász vagy a nagy határhelyzetek lelki feldolgozása alatt és után is van okunk remélni, és bízni az Istenben, aki számtalan bizonyságát adta annak, hogy ő élő és minket szerető Isten. Erről a reménységről tesz bizonyságot a Szentírás, a teremtetett világ rendje és szépsége, valamint a gondviselést megtapasztaló hívő ember. 

Mint ahogyan neked is, hasonlóképpen nekünk is voltak és vannak „veszteségeink”, ám az Istenben bízó embernek minden elszenvedett veszteség üdvössége és jelleme javát szolgálja (Rm 8,28), és még ki tudja, hány remény nélküli ember számára gyújt világosságot! 
A 100. zsoltár arra szólít fel, hogy „Vígan énekelj az Úrnak egész föld!”, és hogy „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigassággal!” Miért tegyük ezt? Mert „ő alkotott minket..., és az ő népe, és legelőinek juhai vagyunk”. Menjünk be az ő kapuin hálaadással, dicséretekkel, adjunk hálát neki, és dicsérjük szent nevét. Miért cselekedjük ezt? „Mert jó az Úr, és örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre tart az ő hűsége.” 
Meggyőződésem, hogy sokkal több örömre, hálára, hálaimára és dicséretre lenne méltó a mi Urunk, Istenünk, mint amennyit adunk neki. Először is ő alkotott minket édesanyánk méhében (Zsolt 139,13–15) – tehát a teremtés jogán az övéi vagyunk. Az ő nyája vagyunk, akiket személyesen Krisztus által pásztorol mindennap (Jn 10,11; Zsolt 23,1), „füves legelőkön nyugtat ...” (Zsolt 23,2), és az élet vizéhez terelget, vonz bennünket! Olyan pásztor ő, aki nemcsak megalkotott, nemcsak vigyázza lépteinket, hanem drága áron váltott meg, így nemcsak a teremtés, de a megváltás jogán is az övéi vagyunk. Ez nagyon jó hír, mert így nem maradunk a bűneink következtében a halál foglyai. Ezért jöjjünk össze családonként naponta és hetente ketten-hárman vagy többen Jézus nevében, hogy hálaadásunk és dicséretünk jó illatú füstként szálljon fel a kegyelem királyi székéhez (Zsid 4,16). Ha így cselekszünk rendszeresen, akkor annak áldása sokszorosan jut vissza hozzánk, gyülekezeteinkre és minden jóakaratú emberre. Ennek következtében még inkább fogunk örülni. Isten igéje kijelenti, és gyakran megtapasztaltuk mi is a családunkban – az elmúlt nyáron különösen –, hogy jó az Isten, ő igazán és egyedül jó, és az ő kegyelme, irgalma nemzedékről nemzedékre kiárad. Ez azt is jelenti, hogy Isten nem személyválogató (Csel 10,34; 1Pt 1,17), tehát nem csak a mi imáinkat hallgatja meg, mint ahogyan ezt „egyik rokonom” látja és tudni véli velünk kapcsolatban, hanem – ha ő is bizalommal fordul hozzá, akkor – az övét is... És a tiédet is meghallgatja, kedves Olvasó! 

2018. jún. 1.

18. szám – Köszöntő

Kedves Olvasóink!

Az alábbi – kommentárt nem igénylő – sorokat ajánljuk most mindenki figyelmébe e lapszám köszöntőjeként:

„Isten rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban.” (Csel 17,31)
Krisztus azt is megmondja nekünk, hogy mi után várható e nap eljövetele. Nem az egész világ megtérését jelölte meg előzményként, hanem egy egész világot átfogó evangéliumhirdetés megvalósulását: „Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.” (Mt 24,14) Hatalmunkban áll tehát siettetni az Úr eljövetelét azáltal, hogy az evangéliumot a világ elé tárjuk. Ne csupán várjuk, hanem siettessük Isten napjának eljövetelét (2Pt 3,12)!
Ha Krisztus egyháza elvégezte volna már azt a munkát, amivel az Úr megbízta, akkor az egész világ már korábban részesült volna a figyelmeztetésben, és az Úr visszatérhetett volna már a földre, hatalommal és dicsőséggel. (Ellen G. White: Jézus élete, 633–634. o., Az olajfák hegyén c. fejezetből.)

Segítsen minket Isten, hogy magunkat megalázva, az Ő segítségét kérve megtérjünk, és megtisztulva a kései eső áldásában részesülhessünk! Ekkor majd be tudjuk végezni azt a nemes és hatalmas munkát, amit a mi Urunk bízott ránk.
A szerkesztők


Rónay György: Életszekéren

Nincs rajtam király koronája, 
sem görnyedt rabok szolgajárma: 
a szekeremen úr vagyok.

Nem bánom, hogyha kinevetnek
döcögésének kerekemnek
gyűlöletlelkű gazdagok.

De ha látom, hogy az útfélen fáznak,
remegnek rongyszegényen
tépett ruhájú koldusok:

Felveszem őket a kocsimra,
s életszekéren új utakra 
könnyebbült szívvel indulok.

2018. márc. 28.

17. szám – Nagyapám hittapasztalatai – Tapasztalatok rovat

Nagyapám hittapasztalatai

Harminchárom év telt el azóta, hogy anyai nagyapám meghalt, de élete, Istenbe vetett erős hite, embertársaiért végzett szeretetteljes szolgálata örökre példaként marad meg emlékeimben, és mindazokéban, akik ismerték. 

Burián Antal
Egészen kisgyermekkorában, ötévesen veszítette el vidám, fiatal édesanyját, aki megtanította szépen köszönni, illedelmesen viselkedni, énekelni, verselni, és legfőképpen imádkozni. Ezt követően édesapja hamarosan újraházasodott, és nagyapámnak két féltestvére született. Nevelőanyja a rokonság elmondása alapján elég szigorúan bánt vele, de a későbbiek során nagyapám ennek ellenére mindig szeretettel emlékezett meg róla, a „mamáról”, mert ő soha senkiről nem mondott rosszat, sőt meg sem hallgatta mások elmarasztalását, gúnyolását. Majd édesapja is meghalt, így tanulmányait nem folytathatta, bár nagyon jó képességű, tökéletes zenei hallással rendelkező gyerek volt.

Mivel meghalt a családfő,  a családtagok eltartása, gondja-baja reá hárult. Egészen fiatalon el kellett mennie dolgozni, hogy megélhessenek. Egy vasöntőgyárba került, később mint vasöntő szakmunkás napi 10-12 órát kellett nehéz fizikai munkát végeznie – ezt követően naponta több kilométert gyalogolt a hosszú országúton, amíg elérte a vonatot, és a faluból a városba ért. Később, amikor megházasodott, és felesége meglátogatta a munkahelyén, azt mondta neki, hogy pontosan így képzelte el a „poklot”, ahol hatalmas katlanokban ég a tűz, nagy forróság és erős füst van, szenes, kormos, trágár emberek kiabálva emelik ki a kohóból a vörösen izzó, forró vasat. 

A jó Isten azonban látta helyzetét, mert Ő különösen nem hagyja el az árvákat. Egy gyermekkori barátjával találkozva megismerhette a bibliai igazságokat, amelyeket nagyon hamar megértett és elfogadott. Úgy érezte, hogy mindent be is tudna tartani Isten örök érvényű erkölcsi törvényéből, a Tízparancsolatból a Szentlélek Isten segítségével, csak a 4. parancsolat, a szombat betartására nincs lehetősége munkahelye miatt, ahol csak a vasárnap volt szabad. Ekkor már féltestvérei felnőttek, de nevelőanyját, feleségét, anyósát, kisgyermekét és önmagát el kellett tartania. Döntenie kellett, hogy mi neki a legfontosabb: marad a jól jövedelmező állásban, vagy pedig rá tudja bízni életét és szerettei életét az Isten gondviselésére. Erősen imádkozva arra az elhatározásra jutott, hogy már egyetlen szombatot sem tölthet el munkával, és Isten törvényét nem hághatja át, mivel ha csak egyet is nem tart be valaki, akkor az egész érvénytelen lesz (Jak 2,10). 

Döntött tehát, és kilépett a gyárból. Pár nappal ezután döbbenetes dolog történt: a hatalmas kohó váratlanul leszakadt, amely alatt nagyapám korábban mindennap állt és dolgozott, az alatta dolgozó emberek szénné égve szörnyethaltak.
Ekkor már biztos lett abban, hogy Istennek az ő életével célja van. Hamarosan új munkahelye lett, a munka után esti iskolákban tanulhatott, képezhette magát, emellett önszorgalomból több hangszeren kiválóan megtanult zenélni, amit a jó Isten dicsőítésére használt. Ezt követően az I. és később a II. világháború borzalmait átélve sok-sok hittapasztalatot szerzett azáltal is, hogy a szemtől szemben harcokban megőrizte Isten attól, hogy a másik ember életét kioltsa, vagy a másikat megsebesítse. 

Mindezekért hálát adva Istennek, nagyon komoly missziós, iratterjesztő munkába kezdett. Az ország több területét bejárva, fáradságot nem kímélve házról házra járt, még a legutolsó, távoli házat vagy tanyát sem kihagyva prédikálta Isten Igéjét, terjesztette a Bibliát és a vallásos könyveket, iratokat. Ennek során többször csendőri megaláztatásokat kellett átélnie, de semmi nem rendítette meg a munkájában, mert ismerte Ésaiás 42,6 versét, amelyben ez áll: „Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom a kezedet”, tehát nem volt oka félelemre vagy meghátrálásra. Nem a pénzkeresés, hanem embertársainak a megmentése, az örök életre vezető útra irányítás volt a célja. Útjaira többször felesége és fiatal lánya is elkísérte. Így nagyon sok emberrel ismertethette meg, ismertethették meg a Biblia tanítását, és több mint ötven embert vezethetett (vezethettek el) Isten Igéjéhez, a bibliai keresztséghez a Szentlélek Isten segítségével.

Nagyapám 90 évig élt, de életének utolsó napjaiban is hálaadással mondta el, hogy ha újrakezdené életét, akkor is csak ezt a munkát választaná, mert annál szebb, jobb, nemesebb feladata nem lehet az embernek, mint embertársainak Istenhez vezetése.
Buday Márta

17. szám – Ének-zenei evangelizációk tapasztalatai

„Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.” (Zsolt 69,31)

Írásunkban szeretnénk beszámolni a zenei szolgálatokkal az elmúlt évben végzett evangelizációról. 
2016 augusztusában teljesen új helyszínen, Orfűn rendeztük meg zenei és Biblia-ismereti táborunkat. Az új helyszínen több nehézség és probléma is felmerült, de Isten megsegített bennünket mindenben, hogy fel tudjunk készülni a hangversenyekre, amelyek áldást jelentettek a hallgatóknak. Ezek közül az elsőt Orfűn tartottuk. Az orfűi Medvehagyma Ház már az ott tartott koncert másnapján feltette Facebook-oldalára a hírt az eseményről, amelyből most egy részletet idézünk: „Tegnap délután a Sola Scriptura Teológiai Főiskola Ének- és Zenekara jótékony célú egyházzenei hangversenyt tartott a Medvehagyma Házban! … Az ének- és zenekar, valamint a Medvehagyma Ház nevében is köszönjük, hogy ilyen sokan megjelentek, és adományaikkal segítették a nehéz sorsú gyermekeket! Emellett örülünk, hogy helyszínt biztosíthatunk és mi is részesei lehetünk eme csodálatos hangversenynek!”
Ilyen előzmények után tavaly ismét Orfűn tartottuk meg a tábort. Örömmel vártak vissza bennünket, mind a táborhelyek tulajdonosai, mind az önkormányzat munkatársai. Azt is jelezték nekünk, hogy az orfűi lakosok már érdeklődtek, lesz-e újabb hangverseny, mert az előző annyira megérintette őket. Természetesen ismét megtartottuk a hangversenyt Orfűn, emellett Pécsen, a Liszt Ferenc hangversenyteremben, valamint Budapesten, az Olasz Kultúrintézetben.
A tavalyi műsorban Bach a-moll hegedűversenye mellett szintén J. S. Bach művéből, a János-passióból adtunk elő részleteket. Hatalmas lelki élmény jelentett a megváltásról, az értünk hozott legnagyobb áldozatról énekelni, de a hallgatók közül is nagyon-nagyon sokan kifejezték köszönetüket azért a lelki élményért, amit a hangversenyek jelentettek számukra. Ehhez az is hozzájárult, hogy – zenei táboraink történetében most először – bevontuk a közönséget is néhány ismertebb korál éneklésébe. Mindenki kapott szövegkönyvet, amelyben három korál kottája is benne volt, így ezeket a tételeket együtt énekelte az énekkar és a közönség. Valóban felemelő élmény volt, mindannyian éreztük, hogy Isten megáldotta ezeket az alkalmakat.
Egy – az Olasz Kultúrintézetben tartott koncerten résztvevő – vendégünk leveléből idézünk néhány sort: „Örömömet szeretném kifejezni a tegnapi koncerttel kapcsolatosan.​ Már a kiválasztott darab is csodálattal töltött el hónapokkal ezelőtt, alig vártam ezt a napot, de a valós élmény felülmúlhatatlan lett. Nagyon köszönöm a szövegkönyvet, hogy értésünkre válhatott az énekszó. Soha nem értettem az áriák szövegét, és most felfedezhettem a szövegkönyv alapján a többszörös szövegismétléseket, ezáltal élvezhetővé vált​ számomra. Arra nehéz kifejezést, jelzőt találnom, hogy részünk lehetett a darabban a közös éneklés által. Beleolvadtunk, nem kívül rekesztettek voltunk. A hangom minősége nem frusztrált, és a lelkem dallamokra felszabadultan dalolhatott, dicsőíthette az Urat!”

Nagy örömünkre szolgált, hogy ennek a műsornak egy részét újabb művekkel kiegészítve előadhattuk novemberben Győrben, a város leggyönyörűbb hangversenytermévé átalakított egykori hatalmas zsinagógában. Közel tízéves hagyomány, hogy e helyen a Győri Advent Kórus évente kétszer jótékonysági hangversenyt rendez. A megszólaló zeneműveket összekötő bibliai gondolatok emelik evangelizációs szolgálattá az ünnepi esteket, a közönség által felajánlott adományokkal pedig különösen rászoruló családok életét segítik. A főiskola énekkara és a győri kórus közösen vett részt az idei alkalmon.

17. szám – A maradék lelki élete – A Bizonyságtételeket olvasva rovat

Az ima ereje
Ima és erőfeszítés, erőfeszítés és ima – ez lesz a feladatod. Úgy imádkozz, hogy tudatosítsd, az eredményesség és a dicséret mind Istennek köszönhető; és dolgozz aszerint, hogy egyedül tiéd a kötelesség. 

Egy napig, de még egy óráig sincs senki biztonságban imádság nélkül.


A cselekedetek nélkül imádkozó ember hamarosan megszűnik imádkozni is.

Szükséges, hogy mindennap egy órát elmélkedjünk a Megváltó életéről. Vegyük át pontról pontra, képzeljünk el minden jelenetet, különösen a végsőket!

A gonosz elleni védekezés egyetlen módja, ha a Jézus Krisztus igazságába vetett hit által a Megváltó a szívben lakozik. Ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellen a szentségtelen hatásoknak: az önszeretetnek, a saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való csábításnak. Lemondhatunk számos rossz szokásunkról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nem vagyunk közösségben Istennel, és nem vetjük alá magunkat akaratának percről percre, vereséget szenvedünk. Az Üdvözítővel fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség nélkül kiszolgáltatottak leszünk az ellenség kénye-kedvének, és végül az ő parancsainak engedelmeskedünk.

Krisztus és keresztje legyen elmélkedésünk, beszélgetésünk és legörömtelibb érzéseink tárgya.


A Biblia-tanulmányozás szükségessége

Egyetlen megújult szív sem tartható jó állapotban az Ige sójának naponkénti használata nélkül. Az isteni kegyelmet mindennap el kell nyerni, különben elvész a megtért állapot.

A keresztényeknek most kell előkészületeket tenniük azokra az eseményekre, amelyek rövidesen mindent elsöprő meglepetésként zúdulnak a világra. A Biblia szorgalmas tanulmányozásával, valamint az életük és a parancsolatok közötti összhang megteremtésével készülhetnek fel erre az időre.

Bibliai igék emlékezetből
Minden nap többször is szánjunk drága pillanatokat imára és az Írás tanulmányozására – akkor is, ha azok csupán egyetlen Biblia-vers vagy szövegrészlet megtanulásával telnek, ami által lelkileg életben maradunk.

Isten drága Igéje a mérce azoknak a fiataloknak, akik a menny Királyához hűségesek. Tanulmányozzák hát az Írásokat! Memorizálják egyik igét a másik után, és ismerjék meg, mit mondott az Úr!

Építs falat magad körül az Írásból, és meglátod, hogy a világ nem tudja lerombolni azt! Rögzítsd az igéket emlékezetedben, és azonnal utasítsd vissza Sátánt, amikor megjelenik kísértéseivel: „Meg van írva!” Urunk is így találkozott az ördöggel, és képessé lett az ellenállásra.

Az erkölcsi képességek fegyelmezése
Az már jó eredménynek számít, ha rendelkezünk hitünk indoklásának képességével, de ha az igazság ennél nem hatol mélyebbre, bizony a lelket soha nem lehet megváltani. Minden erkölcsi szennyeződéstől meg kell tisztítani a szívet.

Kevesen látják be, hogy kötelességünk a gondolatok és a képzelet korlátozása és szabályozása. Nehéz a fegyelmezetlen elmét hasznos célokra irányítani és ezeknél marasztalni. Ha az ember nem köti le kellőképpen a gondolatait, hite nem tud fejlődni. Az elmét szent és örökkévaló dolgokkal kell foglalkoztatni, különben a felületes és jelentéktelen gondolatokat fogja kedvelni. Fegyelmezzük mind a szellemi, mind az erkölcsi erőt, és azok a gyakorlás által egyre erősödnek és tökéletesednek majd.

Nagy szükségünk van a tiszta, fegyelmezett gondolatok ápolására magunkban, és erősödjünk az erkölcsi képességek terén az alsóbbrendű és a testi képességek helyett. Segítsen Isten megszabadulni mértéktelen étvágyunktól!

Énok példája

Énok a mennybe ragadtatása előtt háromszáz éven keresztül járt Istennel, noha a világ állapota akkor sem kedvezett jobban a keresztény jellem tökéletesítésének, mint napjainkban. De hogyan járt Énok Istennel? Hozzászoktatta értelmét és szívét ahhoz, hogy állandóan érezze: a Mindenható jelenlétében van, és amikor tanácstalanság gyötörte, imái a megtartásért mennyei Urához szálltak.  
Soha nem lépett olyan útra, amellyel megbántotta volna Istenét. Állandóan maga előtt látta Őt. Így imádkozott: „Taníts engem utadra, hogy nehogy vétkezzek valamiben! Mi volna kedves előtted? Mit kell tennem, hogy tiszteljelek Téged?” Így alakította állandóan útjait és tetteit a Teremtő parancsolatainak megfelelően, miközben bizalma töretlen és tökéletes volt mennyei Atyja iránt, és tudta, megsegíti őt. Önmagát megtagadva mindent az Örökkévaló akarata alá rendelt.
Énok azoknak az előképe, akik – Krisztus eljövetelekor a földön élők közül – a mennybe ragadtatnak, anélkül, hogy halált látnának.
Énoknak ugyanúgy voltak kísértései, mint nekünk – az őt körülvevő társadalom sem volt barátságosabb az igazság iránt, mint amely bennünket körülvesz. A belélegzett levegő ugyanúgy bűnnel és romlottsággal telt meg, mint manapság, ő mégis szent életet élt. A saját korára jellemző bűnöktől makulátlanul mentes volt. Mi is így maradhatunk tiszták és romlatlanok.


17. szám – Dániel könyve 11-12. fejezete – Ige mellett rovat

„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével,
 amely Istennek szájából származik”
Máté 4:4, Lukács 4:4 (vö.: V. Móz. 8:3)

Üzenetek Dániel könyvéből

Aki Dániel könyvét nem ismeri, a kereszténység és a világ történelmét nem ismeri – hangoztatta Isaac Newton a 18. században, aki Dániel és Jelenések könyvéről könyvnyi magyarázatot hagyott maga után. Már Josephus Flavius megjegyezte, hogy az ószövetségi próféták közül a zsidók különös becsben tartják Dánielt, mert nemcsak jövőbeli eseményeket jövendölt meg, hanem azok bekövetkezésének pontos idejét is. Valóban, Dániel könyvében idői próféciák találhatók 2300, 1335, 1290, 1260 és 490 évről, ezek közül az 1260 évről szólót Jelenések könyve ötször is visszaidézi.
Sokan úgy gondolják, Dániel könyve jelképeinek sokasága miatt nehezen érthető, erre azonban rácáfol Jézus Krisztus visszahivatkozása, aki a világtörténelem utolsó négy rövid szakaszáról szóló nagy apokaliptikus beszédében egyszerűen így hivatkozott az ószövetségi prófétára: „Aki olvassa, értse meg!” (Mt 24,15)
Jézus Krisztus továbbá Dániel könyvéből kölcsönözte az „Isten országa” és az „Emberfia” kifejezéseket is. Egyik legrövidebb példázatában, a kősziklára esés példázatában Dániel könyve 2. fejezetét vette alapul (Mt 21,42–44).
11. FEJEZET 
Az igékkel adott kijelentés folytatódik. A babiloniakról már nem esik szó, a történelmi prófécia a méd Dáriusznál veszi kezdetét. A függöny föllebben a történelem kulisszatitkai elől, jóval részletesebb magyarázat által, mint a 2., a 7. és a 8. fejezet próféciáiban. 
Három perzsa uralkodóról tesz említést a mennyei angyal, akik Círusz után következnek, és akiket a történelemből hiánytalanul beazonosíthatunk: Kambüszész (530–522), az ál Smerdis (522), valamint I. Dárius (522–486). 
A negyedikként említett, nagy gazdagsághoz és hatalomhoz jutó perzsa uralkodó, aki „mindent megmozdít Görögország ellen”, Xerxész (486–465) lesz. Ezt a királyt mi Ahasvérus néven a Biblia egy másik iratában, Eszter könyvében is megtalálhatjuk, roppant gazdagságáról innen is értesülhetünk (Eszt 1:4,6–7). A „mindent megmozgatás” eredeti héber kifejezése kettős értelemben is fordítható: „felriasztja [felrázza] az egész Görögországot”. Apja, I. Dárius eredménytelen hódítási próbálkozásait Xerxész kívánta sikerre vinni, ennek ellenére megsemmisítő vereséget szenvedett. Ugyanakkor ténylegesen felrázta az addig egymással háborúzó görög városállamokat, és a perzsákkal folytatott honvédő harcokban alakult ki az a görög egység, melynek hősiessége és magasrendű kultúrája mindmáig például szolgál az európai és az egyetemes történelmi fejlődésnek. II. Fülöp, Nagy Sándor apja idejében a korinthoszi kongresszuson, mely 337 elején zajlott le, a görögök először egyeztek meg ügyeik közös irányításában. Ekkor határozták el, hogy szent háborút indítanak a perzsák ellen, megbosszulva azt, hogy Xerxész meggyalázta a görög templomokat, felgyújtotta Athént, valamint abban is megegyeztek, hogy fel kell szabadítaniuk a kisázsiai görögöket a perzsa iga alól. (Forrás: Vojtech Zamarovský: A görög csoda, 277. o.) 

A harmadik versben említett „erős király fellépése” egyértelműen utal Nagy Sándorra, aki „nagy hatalommal és tetszése szerint cselekszik”. Szintén beszédes az a megfogalmazás, hogy „alighogy támadt, megrontatik az ő országa, és elosztatik az égnek négy tája szerint”. Nagy Sándor ugyanis másfél évtizedig sem állt a világ élén, hódító hadjáratainak befejezéseképpen váratlanul vesztette életét ifjúkorában. Hatalmassá növekedett birodalmát nem volt, aki egybefogja, így osztották fel négy részre. E négy királyság közül az egyiptomi Ptolemaidák és a szíriai Szeleukidák közötti küzdelmet nagyítja ki ezek után Dániel könyve, minthogy a zsidó nép sorsa e két malomkő között őrlődött. 

2018. márc. 27.

17. szám – Egyházi megújulásról

1.

A helyi gyülekezetek megújulása halaszthatatlanul szükséges


„Az igazságot követve szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a Fej, a Krisztusban, akiből az egész test szép renddel… egybeszerkesztetve az ő segítségének… kapcsaival…, minden egyes tagnak a maga mértéke szerint való munkássággal teljesíti a test növekedését…”
(Ef 4,15–16)

„Ahhoz, hogy Isten egyháza földi templomhoz hasonlítson, építsük azt a mennyben mutatott minta szerint,
nem pedig saját elképzeléseinkre támaszkodva!

(Ellen G. White: Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 215. o.)

Az Efézusiakhoz írt levélből idézett igében négy kifejezés kiemelkedő jelentőségű: 
1. Az egyházépítő munkában ez legyen az alapelv, mindig, mindenben: az igazságot követve szeretetben!” 
2. Az egyházépítő munkának „szép renddel” kell történnie, hiszen megvan hozzá a mennyei építész által adott tervrajz. Ellen G. White írja: „Isten az arany mérőrudat [utalás Ezék 43–44. fejezetére] nem adta halandó ember kezébe, sem testületek kezébe, bármi legyen is a rangjuk vagy hivatásuk. Ez a mérce a mennyei Építész kezében van.” (Bizonyságtételek a prédikátoroknak, 215. o.) 
3. Nem emberi erővel kell megvalósulnia az építőmunkának, mert az épület „az Ő segítségének kapcsaival” szerkesztetik egybe. 
4. „Minden egyes tagnak a maga mértéke szerint való munkássággal” kell részt vennie Isten földi temploma, azaz egyháza építésében. Passzív, tétlen gyülekezetet Isten nem áldhat meg! Leáll a templom épülése, sőt visszafejlődés áll be, lerombolódik az is, ami eddig felépült, ha nem valósul meg e negyedik, fontos kívánalom. 

17. szám – Albert Einstein gondolatai

Albert Einstein (1879–1955) Nobel-díjas fizikus, a relativitáselmélet megalkotója

 • A tekintély átgondolatlan tisztelete az igazság legnagyobb ellensége.
 • Bárki, aki tudományos kutatásba fog, nem kerülheti el azt a meggyőződést, hogy abban, amit mi természettörvénynek nevezünk, valamilyen szellem nyilvánul meg. Mérhetetlenül kiválóbb szellem ez, mint az emberi értelem, s az embernek a maga szerény képességével alázatot kell érezni előtte.
 • Eredetileg valóban úgy volt, hogy mérnök leszek, de az a gondolat, hogy a kreativitásomat olyan dolgokra használjam, amelyek a hétköznapi élet praktikus oldalát szolgálják, s mindezt puszta nyereségvágyból tegyem, egyszerűen elviselhetetlen volt számomra. Szerintem a gondolkodást önmagáért kell művelni, akárcsak a zenét!
 • Ahol szeretet van, ott nincs átverés.
 • Az emberi lények csak úgy élhetnek értékes és harmonikus életet, ha képesek – az emberi természet korlátain belül – megszabadulni attól, hogy folyton az anyagi természetű vágyaik kielégítésére törekedjenek. Az igazi cél a társadalom szellemi értékeinek gyarapítása.
 • Az élet olyan, mint a biciklizés. Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell maradnod.
 • Véletlennek azt nevezzük, amikor a számításaink kudarcot vallanak.
 • Ítéljen mindenki a saját véleménye szerint, saját olvasmányai alapján, de ne azok után, amiket mások mondanak neki.
 • A legszebb, amit megérhetünk, az élet titkának keresése. Ez az az alapérzés, amely az igazi művészet és tudomány bölcsőjénél jelen van. Aki ezt nem ismeri, aki nem tud csodálkozni, elámulni, az – hogy úgy mondjam – halott, és a szeme kialudt.
 • Én sosem tanítom a diákjaimat, csak próbálom megteremteni a feltételeket, amelyekben tanulhatnak.
 • Amit nem tudsz egyszerűen elmagyarázni, azt nem is érted egészen.
 • Csak azt az életet érdemes végigélni, amelyet másokért élünk.
 • Én mindenkivel egyformán beszélek, a szemetessel ugyanúgy, mint az egyetem elnökével.
 • Kedves Utókor! Ha nem lettetek igazságosabbak, békeszeretőbbek és általában véve értelmesebbek, mint amilyenek mi vagyunk (voltunk) – no, akkor vigyen el benneteket az ördög.

17. szám – A hit leckéi – Hit általi megigazulás rovat


(Eredetileg a február 24-ei ifjúsági konferencia részére készült ez a szombatiskolai formában elkészített tanulmány. Bizonyos szempontból összefoglalása annak, amit „A hit leckéi”-sorozat közvetített. Sok testvérünk értékelte ezt a sorozatot, ezért tesszük közzé ezt a tanulmányt is.)


„A hit leckéi” 

„Az igaz ember hitből él” — Miért fontos, időszerű üzenet ez ma számunkra?

1. Ki élhette át a vízözönt, és ki élheti át az emberi történelem végső válságát?
„Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú kortársai között. Istennel járt Noé… Mondta az Úr Noénak: Menj be te, és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben.”(1Móz 6,9; 7,1)
„Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is.” (Mt 24,37)
„Legyetek feddhetetlenek és tiszták az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette!” (Fil 2,15)

Az igazzá válás útja, lehetősége a legfontosabb kérdés ma számunkra. 

2. Mire lehet számítani, mikor kezdődhet a végső események nyitányát jelentő válság, ami után feltartóztathatatlanul haladnak már az események a végkifejletig? Akár a ma élők is megérthetik, különösen a fiatalok nemzedéke? 

17. szám – Jézus a világ világossága – Hit általi megigazulás rovat

Hogyan értsük azt, hogy Jézus a világ világossága? (Jn 8,12)

Ha a Google-térképen Földünket éjszakai módban nézzük az interneten, akkor elénk tárul az a sok-sok fénypont, amelyek a nagyvárosok fényözönét jelzik. Minél fejlettebb, gazdagabb egy ország, annál inkább fényárban úszik. Olyan ország is van ezen a térképen, amelyet teljes sötétség borít. Vajon az a világosság, amit Krisztus hozott el saját személyében, élete példájában, tanításában és végtelen értékű golgotai áldozatában, mennyire képes „világítani” ezen a Földön?
Rembrandt van Rijn: Krisztus prédikál
János evangéliuma tanúságot tesz arról, hogy Krisztusban élet volt, és ez az „élet volt az emberek világossága” (Jn 1,4). De milyen volt az az élet Krisztusban, amely a világ erkölcsi sötétségében világítani tudott? Nem elegendő annyival válaszolnunk, hogy Neki önmagában való élete volt, mert az Atya megadta neki. Az sem elegendő, ha azt válaszoljuk, hogy Jézus az élet teljességét hozta el nekünk, és örök életet tud adni azoknak, akik hisznek benne, s engednek az Ő igéinek. Ezekkel a válaszokkal nem tudjuk megérteni ezt a világosságot, amely „eljött már ebbe a világba”, és amely az evangélium szerint „minden embert megvilágosít” (Jn 1,9). 
Előbb vessünk egy pillantást arra, hogy milyen módon képes minden embert megvilágosítani? Mindenekelőtt a teremtett világ szépsége és rendjének törvényei által, amelyeket szemlélve a láthatatlan Teremtő felismerhető (Rm 1,20). Emellett minden embert megvilágosít a Szentlélek által, amint a lelkiismeretünk szavában tetten érhetjük ennek a jeleit, amikor figyelmeztet vagy elmarasztal. Ez a szélesebb mezője annak, hogy Isten milyen módon világosít meg minden embert, amelyben mindenkor Krisztusé a közvetítő szerep. 
Az igazi világosság azonban maga Jézus Krisztus és Igéje, amelyet, ha valaki követ, akkor nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága (Jn 8,12). Követni csak azt lehet, amit felismertünk, megértettünk, értékelünk és a szívünkbe fogadtunk. Jézus életének példája már önmagában akkora világosság, hogy ha egyetlen csodát sem tett volna, akkor is fel kellene ismernünk, hogy Ő az Isten Fia! Mire gondolok?