2015. máj. 18.

8. szám - Remény a szülőknek - Bizonyságtételeket olvasva

A Bizonyságtételeket olvasva
Remény a szülőknek
„Krisztusnak az lesz az utolsó munkája, mielőtt főpapi ruháját leveszi, hogy a szülők gyermekeikért elhangzott imáit az Atya elé tárja. Láttam, hogy egy hatalmas angyal indul útnak, hogy ezeket a gyermekeket emlékeztesse a korábban kapott nevelésre, és a próbaidő lejárta előtt visszavezesse őket a helyes útra.” 
(Ellen G. White: Review and Herald, 1889.)

„A társadalmat családok alkotják, és ezért az olyan, amilyenné a családfők formálják. A szívből »indul ki minden élet« (Péld 4,23); a társadalom, az egyház eredményessége, a nemzet virágzása az otthon befolyásán múlik…
Nincs annál a feladatkörnél fontosabb, mint amit Isten az otthon alapítóira és gondviselőire bízott. A szülők munkájánál következményeiben nagyobb és messzeágazóbb munkát Isten nem bízott az emberek közül senkire. A társadalom jövőjét a ma ifjúsága határozza meg, hogy pedig mivé lesznek ezek a fiatalok, azt az otthonon múlik…
Az otthon misszióterülete túlnő saját határain. A keresztény otthonnak példamutatással kell megmintáznia az igaz és tökéletes életelveket. Ez jó hatással van a világra. A becsületes család sokkal nagyobb befolyást gyakorol az emberek szívére és életére, mint bármilyen prédikáció. A fiatalok ilyen otthonból kilépve az életbe, továbbadják azt a leckét, amelyet megtanultak. Nemesebb életelveket ismertetnek meg más családokkal, és felemelő befolyást árasztanak a társadalomra. Ezek a fiatalok mások számára is áldássá tehetnék otthonukat.”
(Ellen G. White: A nagy Orvos lábnyomán, Az otthon c. fej.)