2015. nov. 16.

9. szám - A keresztény életről - Bizonyságtételeket olvasva


A Bizonyságtételeket olvasva
keresztény életről

A keresztény élet több, mint ahogy sokan gondolják. Nem csupán szelídségből, türelemből, alázatosságból és kedvességből áll. Ezek az erények fontosak, de szükség van bátorságra, erőfeszítésre, határozottságra és kitartásra is. Az az út, amelyet Krisztus mutat, a keskeny út, az önmegtagadás ösvénye. Erre az útra csak erős jellemű, határozott emberek tudnak rálépni, és nehézségek, csüggesztő körülmények ellenére is csak előre menni.
Kitartó emberekre van szükség, olyan emberekre, akik nem várnak arra, hogy útjuk simára legyen gyalulva, és hogy minden akadály leomoljék. Egyesek (…) gyengék, elpuhultak, lankadtak és könnyen elcsüggednek. Nincs bennük semmi lendület. Nincsenek meg bennük azok a pozitív jellemvonások, amelyek határozott cselekvésre ösztönöznek  –  az a lelkület és energia, amely lelkesedést ébreszt! A sikerhez bátorság és kitartás kell, nemcsak a passzív, de az aktív erények művelése is.

(A gyógyítás szolgálata  –  Isten szolgájának szükséglete)