2018. jún. 25.

A 2018. évi nyári táborok időpontjai

Június 17. – június 24.             Toleranciatábor 1. (Seregélyes)
Július 1. – július 8.                   Életmódtábor (Celldömölk) 
Július 8. – július 15.                 Rehabilitációs tábor (Sima) 
Július 8. – július 15.                 Toleranciatábor 2. (Seregélyes) 
Július 15. – július 22.               Főiskolai tábor (Sima) 
Július 22. – július 27.               Családos tábor (Kunfehértó)
Július 29. – augusztus 5.           Ifjúsági tábor (Sima)
Augusztus 5. – augusztus 12.   Biblia-ismereti tábor (Elek) 
Augusztus 9. – augusztus 19.   Zenei és Biblia-ismereti tábor (Orfű)


18. szám – Az egészségügyi üzenet – A Bizonyságtételeket olvasva

Az egészségügyi megújulás
és a harmadik angyal üzenete


Mint a kéz a testtel

1871. december 10-én újra elém tárták, hogy az egészségügyi megújulás annak a nagy munkának az egyik ága, amellyel népet készítünk elő az Úr eljövetelére. Oly szoros kapcsolatban áll ez a harmadik angyal üzenetével, mint a kéz a testtel. Az emberek félvállról vették a Tízparancsolat törvényét. Az Úr mégsem jön el, hogy megbüntesse a törvény megszegőit, amíg előbb figyelmeztető üzenetet nem küld. A harmadik angyal hirdeti ezt az üzenetet. Ha az emberek mindig engedelmeskedtek volna a Tízparancsolat törvényének, megvalósítva életükben utasításainak elveit, akkor a világot most elárasztó betegség átka nem létezne. 

Népet készít elő

A férfiak és a nők nem sérthetik meg megromlott étvágyaik és bűnös szenvedélyeik kielégítésével a természet törvényét anélkül, hogy Isten törvényét is meg ne sértenék. Ezért Isten megengedte, hogy ránk ragyogjon az egészségügyi megújulás fénye, hogy felismerjük az abban rejlő bűnünket, ha megsértjük a lényünkbe helyezett törvényeket. Minden örömünk vagy szenvedésünk a természet törvénye iránti engedelmességre vagy annak áthágására vezethető vissza. Kegyelmes mennyei Atyánk látja az emberek siralmas állapotát, akik közül néhányan tudatosan, de sokan tudatlanul a lényükbe helyezett törvényeket megrontva élnek. Az ember iránti szeretetétől és szánalmától indíttatva fényt ragyogtat az egészségügyi megújulásra. Nyilvánosságra hozza törvényét, és az annak megszegését követő büntetést, hogy mindenki megismerje a természet törvényeit, és vigyázzon, hogy a szerint éljen. Annyira pontosan hirdeti törvényét, és annyira feltűnővé teszi, hogy olyan az, mint a hegyre épült város. Minden gondolkodó lény megértheti azt, ha akarja. A gyengeelméjűek nem lesznek felelősek. A harmadik angyal üzenetével karöltve jár, hogy világossá tegye a természet törvényeit, és szorgalmazza az iránta való engedelmességet, hogy népet készítsen elő az Úr eljövetelére.  

Ádám veresége – Krisztus győzelme

Ádám és Éva a mértéktelen étvágy miatt bukott el. Krisztus eljött, és ellenállt Sátán legtüzesebb kísértésének, és az ember érdekében legyőzte az étvágyat, bebizonyítva, hogy az ember győzhet. Amint Ádám az étvágy miatt bukott el és veszítette el a boldog Édent, Krisztus segítségével Ádám gyermekei legyőzhetik étvágyukat, és a mindenben való mértékletesség által visszanyerhetik az Édent.  
(…) Aki elfordul a fénytől az egyik dologban, az megkeményíti a szívét, hogy semmibe vegye a világosságot más ügyekben is. Aki megrontja erkölcsi kötelezettségeit az evés és a ruházkodás területén, az előkészíti az utat annak, hogy megsértse Isten igényét az örök érdekek terén… A nép, amelyet Isten vezet, különleges nép lesz. Nem lesznek olyanok, mint a világ. De ha követik Isten útmutatásait, akkor az Ő célját valósítják meg, és neki engedik át akaratukat. Krisztus lakik majd szívükben. Isten temploma szent lesz. Testetek a Szentlélek temploma – mondja az apostol.

A változás kezdete

Utasítottak, ne halogassuk a munka elvégzését, amelyet az egészségügyi megújulás területein kell elvégeznünk. E munka által kell elérnünk az embereket a főutakon és az ösvényeken.  
Azt ismerem fel az Úr gondviselésében, hogy az egészségügyi misszionáriusi munka lesz a változás nagy kezdete, melynek segítségével elérhetők a betegek. 

Az egészségügyi intézmények szerepe

Szanatóriumaink és gyülekezeteink magasabb, szentebb mértéket érhetnek el. Népünknek hirdetnie és gyakorolnia kell az egészségügyi megújulást. Az Úr felhív bennünket, hogy élesszük újjá az egészségügyi megújulásnak elveit. A hetednapi adventistáknak mint hírnököknek különleges munkát kell végezniük, hogy munkálkodjanak az emberek lelkéért és testéért. 
Krisztus mondta népéről: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Mi vagyunk ma az Úrnak kijelölt népe, hogy hirdessük a mennyei eredetű igazságokat. A halandókra valaha is bízott legkomolyabb és legszentebb feladat az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetése világunknak. Nagyvárosainkban egészségügyi intézményeknek kellene működniük, hogy gondoskodjanak a betegekről és hirdessék az egészségügyi megújulás nagyszerű elveit.


pastedGraphic.pdf

18. szám – Önvizsgálatra késztető történet – Hitébresztő c. rovat

Önvizsgálatra késztető, szívfájdító történet

„Hát nem az-e a böjt, amit én kedvelek…,
hogy  az éhezőnek megszegd kenyeredet,
és a szegény bujdosókat házadba bevigyed…
és hogy felebarátod elől 
el ne rejtsd magadat?”
(Ésa 58,6–7)

Bevezetés

Hannah More-ról (1808–1868) a következő olvasható a Hetednapi Adventista Enciklopédiában: „Az adventizmus korai időszakában csatlakozott a mozgalomhoz, korábban misszionárius volt Libériában. Valószínűleg 1863-ban csatlakozott a közösséghez, miután 1861-től 1862-ig Amerikában töltötte szabadságát, s amikor S. N. Haskell a kezébe adott adventista kiadványokat. Miután megszűnt Libériában betöltött szolgálata – egy árvaház vezetője volt, amit egy angliai misszióstársaság működtetett –, visszatért Amerikába, 1866-ban. A South Lancaster-i gyülekezethez csatlakozott Massachusetts államban, majd Battle Creek-be ment, [ahol közösségünk központja volt ebben az időben, Michigan államban]. Munkát keresett, főképpen tanítani szeretett volna, de senki sem ajánlott neki alkalmazást. Végül elfogadott egy munkát Északnyugat-Michiganben, egy korábbi misszionáriustársa otthonában, aki nem volt adventista. Ott halt meg néhány hónap múlva…
Hannah More befolyására egy Dickson nevű keresztény, aki misszionáriustársa volt Afrikában, elfogadta az adventüzenetet, és visszatérve szülőhazájába, Ausztráliába, elsőként képviselte ott az adventista tanításokat.” (Review ad Herald Kiadó, Washington D. C., 1966, 825. o.)

Hannah More történetének megörökítése a Bizonyságtételek I–II. kötetében:
„Ebben a bizonyságtételben nyíltan szólok Hannah More esetéről… Azért írom le az ijesztő tényeket, hogy népünket mindenhol kötelességére ébresszem… 

2018. jún. 22.

18. szám – Az Eleki Életmódközpont a családorvos szintentartó tanfolyamon – Tapasztalatok rovat

Beszámoló az Úrtól kapott tapasztalatainkról
2018. március 23-án, a gyulai családorvos szinten tartó tanfolyamon

2018. március 21–23. között rendezték meg a gyulai Pándy Kálmán Kórház Árvay-termében a családorvos kötelező szinten tartó tanfolyamot, ötven résztvevővel. A tanfolyam szervezője Dr. Garay Erzsébet főorvosnő volt, a Szegedi Orvostudományi Egyetem Családorvos Tanszékének kihelyezett oktató mentora, Békés megyei szakfelügyelő főorvos, megyénkben a háziorvosok folyamatos továbbképzésének szervezője. Ő Kovács Zsolt testvér mentora is, aki eddig meghívásunkra kétszer járt nálunk látogatóként az életmódközpontban. Először 2015 májusában az orvosoknak és egészségügyi dolgozóknak tartott bemutatkozónkon, majd 2018 februárjában Szabó Zoltán előadásán. Utóbbi az a pécsi oktató dietetikus, aki az Orvosi Hetilap 2016. november 20-ai számában tudományos szinten írt összefoglaló közleményt a növényi alapú étrend egészségmegőrző, illetve helyreállító szerepéről. 
A tanfolyamon többségében már szakvizsgával rendelkező háziorvosok vettek részt, de háziorvos rezidensek is voltak néhányan, akiknek ez a továbbképzés szakvizsga-előkészítő tanfolyamnak felelt meg. A tananyagban szó volt a szívbetegségekről és a cukorbetegségről, úgy a diagnosztikát, mint a gyógyszeres kezelést illetően, sőt az étrendet is érintve, a reumatológiai betegségekről, az újraélesztés szabályairól (gyakorlattal egybekötve), a balneoterápiáról és az életmód-változtatás fontosságáról is.

2018. jún. 21.

Az Eleki Életmódközpont turnusai 2018.

Havonként tíznapos kiscsoportos turnusokat szervezünk azoknak, akik különböző civilizációs, krónikus betegségekben szenvednek (szív- és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, cukorbetegség, súlyfelesleg, reumatikus eredetű megbetegedések, magas koleszterin, stressz okozta betegségek, autoimmun folyamatok kiváltotta betegségek stb.). Programjaink orvosi felügyelet mellett zajlanak.

A 2018-as év turnusainak időpontjai

Dátum
Turnus
Január 15- 25 (10)  Betegturnus
Január 28 - Február 02 (5)  Képzés
Február 12-22 (10)Betegturnus
Március 05-15 (10)Betegturnus
Április 02-12 (10)Betegturnus
Április 23 - Május 03 (10)Betegturnus
Május 14-24 (10)Betegturnus
Június 04 - 14 (10)Betegturnus
Június 17 - 22 (5)Házi gyógymódok képzés
Július 1-8 (7)Életmódtábor (Celldömölk)
Július 16-26 (10)Betegturnus
Augusztus 05-12 (7)Biblia tábor
Augusztus 20-30 (10)Betegturnus
Szeptember 10-20 (10)Betegturnus
Október 01-11 (10)Betegturnus
Október 21-31 (10)Betegturnus
November 12-22(10)Betegturnus
December 03 -13 (10)Betegturnus
(10) = hétfő-csütörtök (5) = vasárnap-péntek (7) = vasárnap-vasárnap

Megjegyzés:
A betegturnusokon a résztvevő betegek száma max. 8-9 fő, a részvételi díj: 10.000.- Ft/fő/éjszaka.
A Házi Gyógymódok képzésen a résztvevők száma max. 12 fő, részvételi díj: 7.000.- Ft/fő/éjszaka.

Helyfoglalás
Mivel férőhelyek csak korlátozott számban állnak rendelkezésre kérjük mielőbb tegye meg jelentkezését.
További információért forduljon hozzánk bizalommal.

2018. jún. 20.

18. szám – Az Úr vacsorája előtt való könyörgés – Hit általi megigazulás rovat

Az Úr vacsorája előtt való könyörgés

A hit általi megigazulás megértéséről tanúskodó imádság a székely katonák számára kiadott imádságoskönyvből (Kolozsvár, 1790)

Én Uram, én Istenem és könyörülő jó Atyám, elismerem töredelmes szívvel, hogy én a Te legkisebb kegyelmedre is méltatlan vagyok, de vonj magad után engemet a Te kegyelmed által. Bátorkodom közelgetni a Te szent asztalodhoz, amelynél közlöd a Te szeretetednek bőséges gazdagságát. Ne engedjed, én Istenem, hogy a méltatlanul való élés által kárhozatomra légyen nékem. Űzz el az én szívemből minden földhöz ragadó gondolatokat, melyek az én buzgóságomat és hozzád való háládatos szeretetemet megháboríthatnák. Töltsd be minden érzékenységeimet hozzád való belső és valóságos, buzgó tisztelettel. Adj nékem valóságos megtérést, és a Te irgalmasságodnak, melyet ebben az órában az én szegény lelkemmel közleni méltóztatsz, belső háládatossággal való tiszteletét. 
Nem ragaszkodom én, ó Istenem, az én tulajdon igazságomhoz. Nem fuvalkodom fel az én érdemem felől való haszontalan vélekedéssel, hanem úgy járulok tehozzád, mint egy szegény bűnös az irgalmasságnak Istenéhez, mint egy éhező a megelégedéshez, mint egy bujdosó a csendes nyugodalomra, mint egy minden tisztátalanságokkal megfertőztetett az igazságnak tiszta kútfejéhez. Járulok tehozzád, mint egy szűkölködő a világnak Urához, mint egy lelki setétségben vakoskodó e világnak világosságához, mint egy mezítelen, egy könyörülő szívű édes atyához, mint egy igazságot éhező és szomjazó, ahhoz, akinél vagyon az életnek kenyere és a Dávid házában fakadott kútfőnek kellemetes vize, melyek által az örök életre tápláltatunk.
Ó, én Istenem, aki kedvesen fogadtad a szent Dávidnak igaz megtérését, a Manassénak szívet megillető nyögését, a bűnös asszonynak könnyhullatással egybeköttetett kesergését, a publikánusnak alázatos könyörgését, a megtérő tolvajnak hitét, a szent Péternek zokogó siralmát. Vegyed kedvesen éntőlem is az én szívemnek hozzád gerjedező kívánságát, amidőn Teelőtted megaláztam magamat. Jól tudom, hogy nem vagyok arra méltó, hogy az én szemeimet felemeljem az égre, de Te légy kegyelmes énnékem, szegény bűnösnek, pecsételd el szent asztalodnál az én szívemben drága véred által lett megváltatásomat, tisztítsd el minden undokságimat, világosítsad meg elmémnek homályosságát, fedezzed el lelkemnek mezítelenségét. Segéljed fel a lelkiekben való gyengeséget. Ne bocsáss el üresen engemet Teelőled, mert elfogyatkozom az én világi bujdosásomnak hosszas útjában. Sőt elégíts meg engemet a Te házadnak kövérségével, vidámíts meg a Te vizeidnek gyönyörűséges folyamával. 
És minthogy a Jézus Krisztus élet és váltság, idvesség és világosság, a választottaknak eledele és itala, adj azért oly kegyelmet énnékem, hogy fogadhassam illendőképpen az én szívemben a királyoknak Királyát, a boldogságnak kútfejét, hogy azt megkedvelvén állandóképpen abban lakozzék, és kóstoltassa meg énvelem még ebben az életben a mennyei boldogságnak első zsengéjét. 
Ó, én édes Jézusom! Aki az én váltságomért adtad Te magadat, adjad mostan is az én lelkemnek a változhatatlan életnek eledelét. Uram, Jézus! Aki a magas egekben lakozol, jövel, és lakozzál az én szegény lelkemben is, amellyel földön való bujdosási között óhajtva keres Tégedet. 
Tudom ugyan, hogy az én sok bűneim és hitetlenségem bezárják Teelőtted az én szívemnek ajtaját, de hiszem, a Te hatalmas erőd által ajtóbezárulás után is be tudsz Te menni a Te megfélemlett tanítványaidnak vigasztalására. Vedd el hát ezt a szakadást, amely vagyon énközöttem és Teközötted, nyissad meg Szentlelkednek munkája által az én szívemnek bezárt ajtaját, indíts igaz töredelmességet az én szívemben, és a Te kegyelmednek harmatja által tegyed azt jó cselekedetekkel gyümölcsözővé. 

Látom óh, én Uram Jézus, hogy a Te irgalmasságod által közelítesz énhozzám, betölt örömmel az én lelkem, megindultanak az én belső részeim, ég bennem az én szívem, mivelhogy a tiszta ajkak áldozati között egy megtérni igyekező buzgó lélekkel kívánlak téged befogadni, hogy Te énnálam lakozván, a Te hit által énbennem való lakozásod által erősíts, vigasztalj engemet, és az én szívemet a Te szent szeretetedre gerjeszd fel. Mindaddig, míg nem végezetre amaz hatalmas lelkeket, a szent angyalokat elküldöd az egekből, hogy vigyenek be engemet a mennyei paradicsomba, ahol tégedet, kegyelmes Megváltómat színről színre megláthassalak, és az én Istenem orcájának szemlélésével megelégíttessem. Ámen.

18. szám – Az evangélum reménysége – Hit általi megigazulás rovat

Minden nap van okunk örülni az Úrban
Gondolatok az evangélium reménységéről

Kedves Olvasó! A te életérzésedet, hangulatodat az öröm, a reménység és a minden körülmények közötti Krisztusba vetett bizalom határozza meg alapvetően, vagy a csüggedés, esetleg a körülmények jelenlegi helyzete? Még a gyász vagy a nagy határhelyzetek lelki feldolgozása alatt és után is van okunk remélni, és bízni az Istenben, aki számtalan bizonyságát adta annak, hogy ő élő és minket szerető Isten. Erről a reménységről tesz bizonyságot a Szentírás, a teremtetett világ rendje és szépsége, valamint a gondviselést megtapasztaló hívő ember. 

Mint ahogyan neked is, hasonlóképpen nekünk is voltak és vannak „veszteségeink”, ám az Istenben bízó embernek minden elszenvedett veszteség üdvössége és jelleme javát szolgálja (Rm 8,28), és még ki tudja, hány remény nélküli ember számára gyújt világosságot! 
A 100. zsoltár arra szólít fel, hogy „Vígan énekelj az Úrnak egész föld!”, és hogy „Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vigassággal!” Miért tegyük ezt? Mert „ő alkotott minket..., és az ő népe, és legelőinek juhai vagyunk”. Menjünk be az ő kapuin hálaadással, dicséretekkel, adjunk hálát neki, és dicsérjük szent nevét. Miért cselekedjük ezt? „Mert jó az Úr, és örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre tart az ő hűsége.” 
Meggyőződésem, hogy sokkal több örömre, hálára, hálaimára és dicséretre lenne méltó a mi Urunk, Istenünk, mint amennyit adunk neki. Először is ő alkotott minket édesanyánk méhében (Zsolt 139,13–15) – tehát a teremtés jogán az övéi vagyunk. Az ő nyája vagyunk, akiket személyesen Krisztus által pásztorol mindennap (Jn 10,11; Zsolt 23,1), „füves legelőkön nyugtat ...” (Zsolt 23,2), és az élet vizéhez terelget, vonz bennünket! Olyan pásztor ő, aki nemcsak megalkotott, nemcsak vigyázza lépteinket, hanem drága áron váltott meg, így nemcsak a teremtés, de a megváltás jogán is az övéi vagyunk. Ez nagyon jó hír, mert így nem maradunk a bűneink következtében a halál foglyai. Ezért jöjjünk össze családonként naponta és hetente ketten-hárman vagy többen Jézus nevében, hogy hálaadásunk és dicséretünk jó illatú füstként szálljon fel a kegyelem királyi székéhez (Zsid 4,16). Ha így cselekszünk rendszeresen, akkor annak áldása sokszorosan jut vissza hozzánk, gyülekezeteinkre és minden jóakaratú emberre. Ennek következtében még inkább fogunk örülni. Isten igéje kijelenti, és gyakran megtapasztaltuk mi is a családunkban – az elmúlt nyáron különösen –, hogy jó az Isten, ő igazán és egyedül jó, és az ő kegyelme, irgalma nemzedékről nemzedékre kiárad. Ez azt is jelenti, hogy Isten nem személyválogató (Csel 10,34; 1Pt 1,17), tehát nem csak a mi imáinkat hallgatja meg, mint ahogyan ezt „egyik rokonom” látja és tudni véli velünk kapcsolatban, hanem – ha ő is bizalommal fordul hozzá, akkor – az övét is... És a tiédet is meghallgatja, kedves Olvasó! 

2018. jún. 1.

18. szám – Köszöntő

Kedves Olvasóink!

Az alábbi – kommentárt nem igénylő – sorokat ajánljuk most mindenki figyelmébe e lapszám köszöntőjeként:

„Isten rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban.” (Csel 17,31)
Krisztus azt is megmondja nekünk, hogy mi után várható e nap eljövetele. Nem az egész világ megtérését jelölte meg előzményként, hanem egy egész világot átfogó evangéliumhirdetés megvalósulását: „Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.” (Mt 24,14) Hatalmunkban áll tehát siettetni az Úr eljövetelét azáltal, hogy az evangéliumot a világ elé tárjuk. Ne csupán várjuk, hanem siettessük Isten napjának eljövetelét (2Pt 3,12)!
Ha Krisztus egyháza elvégezte volna már azt a munkát, amivel az Úr megbízta, akkor az egész világ már korábban részesült volna a figyelmeztetésben, és az Úr visszatérhetett volna már a földre, hatalommal és dicsőséggel. (Ellen G. White: Jézus élete, 633–634. o., Az olajfák hegyén c. fejezetből.)

Segítsen minket Isten, hogy magunkat megalázva, az Ő segítségét kérve megtérjünk, és megtisztulva a kései eső áldásában részesülhessünk! Ekkor majd be tudjuk végezni azt a nemes és hatalmas munkát, amit a mi Urunk bízott ránk.
A szerkesztők


Rónay György: Életszekéren

Nincs rajtam király koronája, 
sem görnyedt rabok szolgajárma: 
a szekeremen úr vagyok.

Nem bánom, hogyha kinevetnek
döcögésének kerekemnek
gyűlöletlelkű gazdagok.

De ha látom, hogy az útfélen fáznak,
remegnek rongyszegényen
tépett ruhájú koldusok:

Felveszem őket a kocsimra,
s életszekéren új utakra 
könnyebbült szívvel indulok.