2018. jún. 25.

18. szám – Az egészségügyi üzenet – A Bizonyságtételeket olvasva

Az egészségügyi megújulás
és a harmadik angyal üzenete


Mint a kéz a testtel

1871. december 10-én újra elém tárták, hogy az egészségügyi megújulás annak a nagy munkának az egyik ága, amellyel népet készítünk elő az Úr eljövetelére. Oly szoros kapcsolatban áll ez a harmadik angyal üzenetével, mint a kéz a testtel. Az emberek félvállról vették a Tízparancsolat törvényét. Az Úr mégsem jön el, hogy megbüntesse a törvény megszegőit, amíg előbb figyelmeztető üzenetet nem küld. A harmadik angyal hirdeti ezt az üzenetet. Ha az emberek mindig engedelmeskedtek volna a Tízparancsolat törvényének, megvalósítva életükben utasításainak elveit, akkor a világot most elárasztó betegség átka nem létezne. 

Népet készít elő

A férfiak és a nők nem sérthetik meg megromlott étvágyaik és bűnös szenvedélyeik kielégítésével a természet törvényét anélkül, hogy Isten törvényét is meg ne sértenék. Ezért Isten megengedte, hogy ránk ragyogjon az egészségügyi megújulás fénye, hogy felismerjük az abban rejlő bűnünket, ha megsértjük a lényünkbe helyezett törvényeket. Minden örömünk vagy szenvedésünk a természet törvénye iránti engedelmességre vagy annak áthágására vezethető vissza. Kegyelmes mennyei Atyánk látja az emberek siralmas állapotát, akik közül néhányan tudatosan, de sokan tudatlanul a lényükbe helyezett törvényeket megrontva élnek. Az ember iránti szeretetétől és szánalmától indíttatva fényt ragyogtat az egészségügyi megújulásra. Nyilvánosságra hozza törvényét, és az annak megszegését követő büntetést, hogy mindenki megismerje a természet törvényeit, és vigyázzon, hogy a szerint éljen. Annyira pontosan hirdeti törvényét, és annyira feltűnővé teszi, hogy olyan az, mint a hegyre épült város. Minden gondolkodó lény megértheti azt, ha akarja. A gyengeelméjűek nem lesznek felelősek. A harmadik angyal üzenetével karöltve jár, hogy világossá tegye a természet törvényeit, és szorgalmazza az iránta való engedelmességet, hogy népet készítsen elő az Úr eljövetelére.  

Ádám veresége – Krisztus győzelme

Ádám és Éva a mértéktelen étvágy miatt bukott el. Krisztus eljött, és ellenállt Sátán legtüzesebb kísértésének, és az ember érdekében legyőzte az étvágyat, bebizonyítva, hogy az ember győzhet. Amint Ádám az étvágy miatt bukott el és veszítette el a boldog Édent, Krisztus segítségével Ádám gyermekei legyőzhetik étvágyukat, és a mindenben való mértékletesség által visszanyerhetik az Édent.  
(…) Aki elfordul a fénytől az egyik dologban, az megkeményíti a szívét, hogy semmibe vegye a világosságot más ügyekben is. Aki megrontja erkölcsi kötelezettségeit az evés és a ruházkodás területén, az előkészíti az utat annak, hogy megsértse Isten igényét az örök érdekek terén… A nép, amelyet Isten vezet, különleges nép lesz. Nem lesznek olyanok, mint a világ. De ha követik Isten útmutatásait, akkor az Ő célját valósítják meg, és neki engedik át akaratukat. Krisztus lakik majd szívükben. Isten temploma szent lesz. Testetek a Szentlélek temploma – mondja az apostol.

A változás kezdete

Utasítottak, ne halogassuk a munka elvégzését, amelyet az egészségügyi megújulás területein kell elvégeznünk. E munka által kell elérnünk az embereket a főutakon és az ösvényeken.  
Azt ismerem fel az Úr gondviselésében, hogy az egészségügyi misszionáriusi munka lesz a változás nagy kezdete, melynek segítségével elérhetők a betegek. 

Az egészségügyi intézmények szerepe

Szanatóriumaink és gyülekezeteink magasabb, szentebb mértéket érhetnek el. Népünknek hirdetnie és gyakorolnia kell az egészségügyi megújulást. Az Úr felhív bennünket, hogy élesszük újjá az egészségügyi megújulásnak elveit. A hetednapi adventistáknak mint hírnököknek különleges munkát kell végezniük, hogy munkálkodjanak az emberek lelkéért és testéért. 
Krisztus mondta népéről: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Mi vagyunk ma az Úrnak kijelölt népe, hogy hirdessük a mennyei eredetű igazságokat. A halandókra valaha is bízott legkomolyabb és legszentebb feladat az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetése világunknak. Nagyvárosainkban egészségügyi intézményeknek kellene működniük, hogy gondoskodjanak a betegekről és hirdessék az egészségügyi megújulás nagyszerű elveit.


pastedGraphic.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése