2018. jún. 1.

18. szám – Köszöntő

Kedves Olvasóink!

Az alábbi – kommentárt nem igénylő – sorokat ajánljuk most mindenki figyelmébe e lapszám köszöntőjeként:

„Isten rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban.” (Csel 17,31)
Krisztus azt is megmondja nekünk, hogy mi után várható e nap eljövetele. Nem az egész világ megtérését jelölte meg előzményként, hanem egy egész világot átfogó evangéliumhirdetés megvalósulását: „Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég.” (Mt 24,14) Hatalmunkban áll tehát siettetni az Úr eljövetelét azáltal, hogy az evangéliumot a világ elé tárjuk. Ne csupán várjuk, hanem siettessük Isten napjának eljövetelét (2Pt 3,12)!
Ha Krisztus egyháza elvégezte volna már azt a munkát, amivel az Úr megbízta, akkor az egész világ már korábban részesült volna a figyelmeztetésben, és az Úr visszatérhetett volna már a földre, hatalommal és dicsőséggel. (Ellen G. White: Jézus élete, 633–634. o., Az olajfák hegyén c. fejezetből.)

Segítsen minket Isten, hogy magunkat megalázva, az Ő segítségét kérve megtérjünk, és megtisztulva a kései eső áldásában részesülhessünk! Ekkor majd be tudjuk végezni azt a nemes és hatalmas munkát, amit a mi Urunk bízott ránk.
A szerkesztők


Rónay György: Életszekéren

Nincs rajtam király koronája, 
sem görnyedt rabok szolgajárma: 
a szekeremen úr vagyok.

Nem bánom, hogyha kinevetnek
döcögésének kerekemnek
gyűlöletlelkű gazdagok.

De ha látom, hogy az útfélen fáznak,
remegnek rongyszegényen
tépett ruhájú koldusok:

Felveszem őket a kocsimra,
s életszekéren új utakra 
könnyebbült szívvel indulok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése