2018. okt. 29.

19. szám – Zenei tábor 2018. – Táboraink c. rovat

ZENEI TÁBOR (Orfű, 2018)

Szeretnénk beszámolni az idei zenei és Biblia-ismereti táborunkról, melyben – a korábbi évekhez hasonlóan – folyamatosan tapasztaltuk Isten segítségét. Újból megláthattuk, hogyan alakítja Isten az eseményeket, miként vezet bennünket, azt kérve tőlünk, hogy bízzunk meg őbenne. 
Több mint húsz éve tartunk zenei táborokat az ország különböző pontjain, igazodva közösségünk lehetőségeihez, elvárásaihoz. Pest megye (Nagykovácsi, Budapest), majd Somogy megye (Törökkoppány) után közel húsz éven át a Zemplénben (Bózsván) tartottuk nyári táborunkat. Ahogy erről már korábban is beszámoltunk, hosszabb keresés után, három évvel ezelőtt találtuk meg az újabb helyet, Orfűt.
 Megtapasztaltuk, hogy Isten nagyon megsegített bennünket, valóban minden szempontból alkalmas helyre vezetett. A környezet is magával ragadó: a Mecsek lábánál, festői környezetben lévő, négy tó szegélyezte Orfű az ország páratlanul szép fekvésű faluja. Négy település egybeolvadásából jött létre, melyek közül a tekeresi rész egyetlen utcából áll, a végén egy nagy kiterjedésű tóval. Itt találtunk táborhelyet, a tó szabad strandjától három percre. Orfű-Tekeres patinás házaival, rendezett portáival éppoly szemet gyönyörködtető, mint tava, amely hatalmas víztükrével, parti lugasaival végtelen nyugalmat áraszt. A víz és a hegyek együttes látványa pedig még inkább fokozza az amúgy is lenyűgöző összhatást. Az, hogy a legnagyobb melegben naponta többször is megmártózhattunk, úszhattunk e tó hűs vizében, különösen nagy áldásnak tűnt, amelyben másutt nem volt részünk.

Az elmúlt évekhez hasonlóan együtt terveztük a Biblia-ismereti és a zenei tábort. Közös megtartásukra Orfűn is lehetőségünk nyílt, két egymás melletti panzió párhuzamos bérlésével. Az egyikben még az összes táborozó egyidejű étkeztetését is sikerült megoldani napernyők, hűs fák árnyékában a szabadban, illetve az ebédlőben – ráadásul úgy, hogy már az első alkalomtól kezdve vihettünk szakácsokat, akik vegán ételeket készítettek nekünk. A helyi személyzetnek is nagyon ízlettek ezek az ételek, sokat tanultak a vegán főzésről. Vendég zenészeink is hálásak voltak, hogy annyi ismeretre tehettek szert az egészséges táplálkozásról, az általuk nem ismert, de ízletesnek bizonyult fogások elkészítéséről. 
Az épületek halljaiban, a közösségi termekben, az étkezőkben is tarthattunk próbákat, egymástól jól elkülöníthető módon, mindkét tábor területén. Nagyon hálásak vagyunk azért is, mert az idén nemcsak az orfűi hangverseny megtartására, hanem az összpróbák idejére is megkaptuk a Medvehagymaházat, ahol nagyon jó körülmények között készülhettünk fel a táborzáró hangversenyekre. 
Az első évben gondot okozott, hogy nem volt egy akkora hely, ahol az egész tábor egyszerre kényelmesen elfért volna, de már tavaly és idén is a helyi önkormányzat rendelkezésünkre bocsátott egy nagy sátrat, így az előadásokat szép természeti környezetben, jó levegőn, kényelmesen tudtuk megtartani. Vendéglátóink figyelmességét tapasztaltuk az említetteken túlmenően a táborok kialakításánál is: mindkettő nagyon barátságos a szépen rendbe hozott, rusztikus épületekkel, kemencés belső udvarral, sok virággal, füves szabad területekkel. Könyveink árusításához is sikerült megfelelő, állandó helyet találni. 

19. szám – Toleranciatábor 2018. - Táboraink c. rovat

MOZGÁSSÉRÜLT TÁBOROK


„Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk,
és ne magunknak kedveskedjünk.” (Rm 15,1)

Az idén ismét – lehet, utoljára – a seregélyesi táborban kaptak lehetőséget a Tárt-Kapu Alapítvány által megszervezett mozgássérülttáborok.

Beszámolóm elején a kezdeti akadályokról írok. Olyan akadályokról, amelyek mindig más formában ugyan, de felütik a fejüket, hogy próbára tegyék hitünket, türelmünket, tehát a Gondviselőbe vetett bizalmunkat. A második turnus kezdő időpontja előtt egy héttel azt a hírt kapta Edina, hogy nem tudják számunkra kiadni a táborhelyet a vízszolgáltatásban felmerült súlyos akadályok miatt. Víz nélkül pedig nincs főzés, ivás és fürdés. Hogyan is lehetne visszamondani egy pár hete édesapját gyászoló, teljesen kiszolgáltatott barátunknak a várva várt alkalmat? Mit mondhatnék én is a Parkinson-kórban szenvedő néhai katonatisztnek, vagy a hosszú, gyötrelmes életet maga mögött tudó ismerősömnek, akiket egész év elejétől lelkesítettem, hogy velem eljöhetnek ide? Hogyan lehetne elkedvetleníteni kedves beteg ismerőseinket, akiknek ez az egy hét egész évben az öröm és felüdülés forrása? Hosszas tusakodás, kitartó imádság, szervezőnk többszörös telefonos párbeszédei s egy iskolaigazgató jóakarata végül körvonalazták Gondviselőnk messzeható terveit. Seregélyesre gyűlt a várakozó, lelkes csapat július 8-án.

„Tartozunk pedig mi, erősek...”

19. szám – Dombay-tavi gyerek- és ifjúsági tábor 2018. – Táboraink c. rovat

A  DOMBAY-TAVI GYEREK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOR 2018-BAN 

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.” (Ésa 55,6) 
Ez volt az idei gyerek- és ifjúsági táborunk meghívójában a mottónk, ezzel is jelezve a szülőknek és a gyerekeknek, hogy táborunk idén is Biblia-tábor lesz. Együttlétünket az idén is a Lámpás Gyermeknevelési és Ismeretterjesztő Alapítvány nevében és szervezésében hirdettük és tartottuk meg, 2018. június 25-e és 28-a között (négy nap, három éjszakával). 
A szervezésben az alapítvány elnökén és feleségén kívül mások, így a fiaim is részt vettek. Különösen Dávid fiam aktivizálta magát, aki bibliai vetélkedős kérdőíveket is készített az egyik nap programjához, amelyet a harmadik napon tartottunk, és ami bizonyára emlékezetes maradt sokak számára. Az egész táborozás tanítási alkalmaira négy csoportot hoztunk létre: az ovisok és az elsősök feleségemmel, Ritával; a 2–4. osztályosok Farkasné Cserpán Beáta tanítónő vezetésével tanultak; az 5–7. osztályos tanulók velem voltak; az ifjúsági csoportba a 14–20 évesek kerültek, de volt néhány idősebb is közöttük. A fiatalokat Farkas Ádám lelkésztársam és Bakk Zalán Levente gyülekezetvezető tanították. Örömteli számunkra, hogy az idén már egy 15–16 fős ifjúsági csapatunk is volt. Az elmúlt évek táboroztatási munkája révén és az Úr kegyelméből visszatérő táborozó gyerekek közül többen már kamaszok vagy ifjak lettek, és jövőre is terveznek jönni. 
A táborozók több mint felét a fiaim osztálytársai és ismerős gyerekek alkották, ideértve alapítványunk elnökének nagyobb családját is. A táborozók kisebbik felét közösségünkhöz tartozó szülők gyerekei tették ki. Így most először állt elő az a kívánatos arány, amikor a hívő szülők gyerekei egy ilyen tábor keretében jó hatással tudtak lenni a nem hívő szülők gyerekeire, pl. a bibliai vetélkedőn, a teremtésről szóló, spontán kialakult asztali beszélgetésnél és a közös éneklések során.

19. szám – Ifjúsági tábor 2018. – Táboraink c. rovat

AZ IFJÚSÁGI TÁBORRÓL

Maroknyi, de annál lelkesebb ifjúság vett részt a 2018-as ifitáborban, Simán. Ha a táborról nagyon röviden kellene beszámolni, akkor azt említeném, hogy a végén a fiatalok csupán egy negatívumot említettek meg: „Kár, hogy ilyen rövid volt.” 
Valóban egy pillanatnak tűnt csak az egész hét. A rövidebbnek tűnő idő jelensége pedig, ezt jól tudjuk, a jó és kellemes együttlétek és események velejárója. 
A szerdai kenuzás a tavalyihoz hasonló élményt hozott, bár ezúttal még izgalmasabbra sikerült. A jó Isten azonban ismét velünk volt, és megsegített minket. A tábor területén összeverődött fiatalok még másnap is a kenutúra élményeiről beszéltek. Az ijedtség mindenkiből elpárolgott, és végül felejthetetlen élménnyé lett.
A délelőtti és esti, bibliai témájú beszélgetéseken alig tudtam megjegyezni, hogy kinek adjak szót, annyian jelentkeztek egyszerre. A szombat délutáni fórum, ahol közösen próbáltuk megfejteni Ábrahám és Izsák történetét, talán az egész hét csúcspontja volt. Az élő, aktív beszélgetések, a közös igekutatás és a kirándulások összekötöttek minket. Pontosabban láthatatlan, erős szálakkal kötött minket össze Isten, és ennek megtapasztalása a mai napig kísér mindannyiunkat. Nehéz volt eljönni a 2018-as ifjúsági táborból... 

Nagy Sándor


19. szám – Családos tábor 2018. – Táboraink c. rovat

CSALÁDOS TÁBOR 

A férjemmel idén már a második családos táboron vehettem részt Kunfehértón, mint könyvevangélista munkatárs. Délelőttönként a környék városaiban végeztünk könyvevangélista munkát, a délutánt a táborozók körében töltöttük.
Az egyik ilyen délután fogalmazódott meg bennünk, hogy milyen jó lenne, ha közösségünk minden kisgyermekes családja egybe tudna gyűlni itt nyaranta. Milyen sok áldást is nyújthat egy ilyen közösségi alkalom. A szülők egymást erősíthetik, tanácsolhatják, a gyermekek barátokat találhatnak, akikkel év közben is tarthatják a kapcsolatot. Minden lehetőség adott a táborban arra, hogy felüdüljön, és a jóban, igazban megerősödhessen szülő és gyermek egyaránt. 
A tábor elhelyezkedése biztosítja a nyugalmat. (Erdőség a szomszédságban, és egy nyaralóutca néhány háza.) Ez a régi ifjúsági tábor nagy, tágas, füves-fás területen helyezkedik el. Kulturált környezetben, 4–5 fős parkettás szobákban kapunk szállást a legtöbben. Néhány faház is van a táborban, de ezek is kulturáltak. A kőházak fedett teraszokkal rendelkeznek, ahol eső esetén is folyhat a fafaragás, a kézműveskedés, a beszélgetés, kisebb-nagyobb körben egyaránt. 

19. szám – Életmódtábor 2018 – Táboraink c. rovat

Az idei nyári táborok eseményeiről, tapasztalatairól

A CELLDÖMÖLKI „ÚJ KEZDET” ÉLETMÓDTÁBOR 
Ebben az évben fontos célkitűzésünk volt egy újabb nyári életmódtábor megszervezése, melynek idejét ezúttal a 2018. július 1–7. közötti időszakra tűztük ki. Felmerült, hogy ismét Zalakaroson tartsuk ezt a tábort, de valahogyan az erősödött meg bennünk, hogy új helyszínt kellene keresnünk. 
Hogy Isten útjai néha kifürkészhetetlenek, azt most is megtapasztaltuk. Tavalyi életmódtáborunkban megismerkedtünk egy házaspárral. Később, 2017 októberében a feleség Marika nevű nővérével eljött Elekre egy betegturnusra. Kiderült, hogy Marika Celldömölk város alpolgármestere, és egy szállodát is üzemeltet ezen a településen. Az Eleken eltöltött tíz nap során jól megismerkedtünk, Isten Igéjére is egyre nyitottabbá vált. Egyik ebédnél a vele való beszélgetés során szóba került a nyári életmódtábor kérdése. Ekkor említette először, hogy szívesen rendelkezésünkre bocsátaná száz férőhelyes szállodáját. Felajánlotta, hogy látogassuk meg. Kifejezte azt is, azért is örülne, ha ezt a helyszínt választanánk, mert így mások is megtapasztalhatnák azt, amit ő itt, Eleken. 
2018. márciusában sikerült ellátogattunk a helyszínre. Először vívódtunk, hogy tényleg megfelelő-e számunkra ez a hely, vagy sem. A szálloda a város szélén állt, egy forgalmas út mellett, a konyha sem tűnt elég nagynak, viszont a szálláshely maga nagyon igényesen volt kialakítva. Később megtudtuk, hogy az épület nemrég, néhány éve esett át egy alapos felújításon. 
Marika látogatásunk alatt végig nagyon készséges volt. Megmutatta a város nevezetességeit, elvitt a lehetséges kirándulóhelyekre, a közeli gyógyfürdő belépőjegyének árát pedig lealkudta 500 Ft/fő/napra. Bejárta velünk a pékségeket, és megmutatta a legolcsóbb zöldség-gyümölcs kereskedést is. Mindezek mellett még felajánlotta, hogy a város mozitermét ingyen használhatnánk a tábor alatt egy egészségügyi témájú dokumentumfilm levetítéséhez, és az azt követő beszélgetéshez. 
Számunkra fontos szempont volt még, hogy a szálloda konyháját mi üzemeltethessük, amibe szintén beleegyeztek, bizonyos feltételekkel. Sok imádság után döntöttünk úgy, hogy ebben az évben itt szervezzük meg a tábort. Bár a helyszín nem volt minden tekintetben ideális, mégis nagyon sok tapasztalatot tartogatott számunkra a jó Isten a tábor idejére. Ott élő testvéreink is nagyon örültek a hírnek, és elmondták, régóta imádkoztak azért, hogy történjen valami a városban. 
A turnus meghirdetése után folyamatosan voltak jelentkezők, június végére majdnem elértük a maximális létszámot. Végül vendégeinkkel együtt 104 ember töltött el egy egész hetet Celldömölkön, a Vasvirág Hotelben. Vendégeink nemcsak Magyarországról érkeztek – tizenhatan Romániából, hárman-hárman pedig Szlovákiából és a Vajdaságból jöttek. 
A helyszín megtalálása után, áprilistól kezdve a programokon is elkezdhettünk gondolkodni. Egyik alkalommal felmerült bennünk, hogy meghívhatnánk kedves ismerősünket, dr. Szabó Zoltánt, a Pécsi Egyetem Dietetika Tanszéke tanárát előadóadóként. Zoltán a növényi alapú táplálkozásról írt tanulmányt az Orvosi Hetilapban, aminek köszönhetően széles körben ismertté vált. Kevés olyan szakember van ma az országban, aki ilyen szinten képviseli a vegán táplálkozást. Felvettük vele a kapcsolatot, és ő nagyon szívesen vállalta a részvételt. Ezzel egyrészt egy színvonalas előadót nyertünk, másrészt a Zoltánnal való mélyebb ismeretséghez is hozzásegített a tábor. 
Végül eljött a tábor kezdete. Vendégeink közül néhányan már 14 óra előtt megérkeztek, s estére megteltek a szobák, végül 19 órakor a nyitó programmal megkezdtük táborunkat.

19. szám – Gyermeknevelés 1. rész – A Bizonyságtételeket olvasva

A Bizonyságtételeket olvasva
Gyermeknevelés 1. rész 
Mielőtt az önző akarat megerősödik 
Kevés szülő kezdi el idejében engedelmességre tanítani gyermekeit. Általában két-három éves korig hagyják őket, s tartózkodnak a fegyelmezéstől, mert azt gondolják, hogy ehhez még túl kicsik a gyerekek. Ám ez idő alatt az önzés megerősödik a kis lényben, s minden egyes nap csak nehezíti a szülők feladatát, hogy győzzenek a gyermek irányításában. A gyermek már nagyon korán megérti, amit világosan és egyszerűen mondanak neki, s kedves, józan irányítás alatt meg lehet tanítani az engedelmességre. Az anyának nem szabad megengednie, hogy vele szemben akár csak egyetlen esetben is fölénybe kerüljön a gyermek. A tekintélyt megőrizve nem lesz szükség túlzott szigorra. A határozott, szilárd kéz és a szeretetről biztosító kedvesség célt fog érni. Ám hagyjuk csak az önzést, indulatosságot és akaratosságot fékezetlenül a gyermek életének első három évében, bizony nehéz lesz utána alávetni az üdvös fegyelemnek! Hajlamai romlottá válnak – csak saját akaratának követésében talál örömet, és a szülői tekintély utálatos lesz számára. Ezek a gonosz hajlamok egyre csak növekednek, egészen a felnőttkorig, amikorra az önzés és az önfegyelem hiánya tetőpontra hág, s kiszolgáltatja őt a földünkön tomboló gonosz hatalomnak. (Pacific Health Journal, 1890. ápr.; Gyermeknevelés c. könyv. IV. – Legfontosabb lecke: Az engedelmesség; 11. A tanítás kezdete: a csecsemőkor c. fej.) 
• 
Sokan tehát kényeztetik gyermekeiket, ugyanakkor mások az ellenkező végletbe esnek, és vasvesszővel próbálnak fegyelmezni. Sem az egyik, sem a másik módszer nem követi a bibliai utasításokat, s mindkettő félelmetes munkát végez. A szülőknek számot kell majd adniuk az ítéletkor arról, miként formálták gyermekeik jellemét. Az örökkévalóságban tárul csak fel annak a munkának az eredménye, amelyet ebben az életben végeztünk. (Bizonyságtételek, IV., 368–369. o.; i. m., VIII. – A legfőbb feladat a jellemépítés; 34. A jellem megromlásához vezető utak c. fej.) 
• 
Az akarat minden erejére szüksége van az embernek, feltéve, hogy az megfelelően irányított. Bölcsen és óvatosan kezeljétek, mint egy szent és drága kincset! Vigyázzatok, nehogy darabokra törjétek, hanem inkább formáljátok és alakítsátok türelmesen, elvek és igaz példák segítségével, mindaddig, amíg a gyermek megbízható felnőtté válik. (Tanácsok szülőknek, 116. o.; i. m., IX. A jellemépítés alapjai; 39. Az akarat fontos tényező a siker elérésében c. fej.) 
• 

Szelíden, de állhatatos erőfeszítéssel kell megalapozni ezt a szokást, így nagymértékben megakadályozható az összeütközés az akarat és a tekintély között. Az ilyen összeütközések sokszor ébresztenek a fiatalok szívében elidegenedést és elkeseredettséget a szülők és tanárok iránt, s ellenállást váltanak ki mindennemű tekintéllyel szemben, legyen az emberi vagy isteni. (Tanácsok szülőknek, 110–111. o.; i. m., IV. Legfontosabb lecke: Az engedelmesség; 12. Váljék szokássá az engedelmesség! c. fej.) 

2018. okt. 28.

19. szám – A tiszta gondolkodás készsége – Hitébresztő rovat

A legfőbb értékről, a „tiszta gondolkodás” készségéről

Péter apostol II. levele 3,1 versét idézem: „Ez immár a második levélírásom nektek, szeretteim, amellyel tiszta gondolkodásotokat... serkentgetem.” 
Mi, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola oktatói szintén a tiszta gondolkodást szeretnénk serkenteni hallgatóinkban. Nem a saját bölcsességünk, módszereink által akarjuk ezt elérni. A bibliai stúdiumok révén ugyanis ez mintegy magától megvalósul.
Mit értsünk a „tiszta gondolkodás” fogalmán? Megpróbálom definiálni. Akkor beszélhetünk tiszta gondolkodásról, amikor egy ember – gondolkodása szintjén – a valóság tényszerű megismerésére és elfogulatlan igazságosságra törekszik, továbbá ezen felül a végső igazság megértésére és követésére. A 17. századi gondolkodó és természettudós, Blaise Pascal egyik fontos kijelentése így hangzik: „Igyekezzünk hát helyesen gondolkodni: ez az erkölcs alapelve.” (Gondolatok, 347. töredék) A helyes vagy „tiszta gondolkodásnak” valóban erkölcsi alapja van. Miként serkentik a bibliai stúdiumok a „tiszta gondolkodást”? Mindenekelőtt azzal, hogy elénk tárják ennek az erkölcsi alapfeltételeit. 
Az első alapfeltétel az előítélet-mentesség. A mi magyar előítélet szavunk nagyon kifejező. Arra utal, hogy hajlamosak vagyunk azonnal ítéletet alkotni valakiről vagy valamiről, anélkül, hogy előzőleg tényszerű ismeretekkel rendelkeznénk az adott személy vagy dolog felől. 

19. szám – Ne csüggedj! – Az Ige mellett rovat

Ne csüggedj!

És [az Úr] mondta nekem: Szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. És én mondtam: Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet; de az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. (Ésa 49,3–4) 

 Ésa 49,4 egyedülálló bepillantást nyújt Jézus lelki küzdelmeibe, vívódásaiba földi élete folyamán. Egy messiási prófécia keretében hangzik el az Úr szolgája, a Messiás gyötrődő vallomása: „Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet.” Ezt követően azonban mintegy azonnal helyesbíti és bátorítja önmagát: „De az Úrnál van ítéletem és jutalmam, Istenemnél!” Nem engedi tehát magát belesüppedni a keserű aggodalmakba, nem ad teret gondolataiban a látszatnak, hanem Istenre bízza magát, hogy ő ítélje meg szolgálatát, fáradozásait, és ő tegye azt gyümölcsözővé Szentlelke által. Ellen G. White ilyen megjegyzéseket fűz ehhez az igevershez: 
„A világ megváltójaként Krisztus állandóan látszólagos kudarccal találta szemben magát. ő, aki az irgalmasság követe volt világunk számára, látszólag csak keveset tudott elvégezni abból a szolgálatból, amelyet szeretett volna beteljesíteni szíve szerint, vagyis abból, hogy embereket emeljen ki és fel ebből a világból, s megmentse őket. A sátáni erők állandóan azon munkálkodtak, hogy elállják útját. Krisztust azonban ezek az akadályok nem bátortalanították el... Isten ígéretében bízott, és nem adott Sátánnak semmi esélyt arra, hogy eredményt érjen el” (Jézus élete, 678-679. o.)

A csüggedés kikezdheti Isten hűséges szolgái, tanítványai, tanúságtevői hitét is. Ésa 49,4 útmutatás és biztatás mindannyiunk számára. Szintén Ellen White írja:

„Krisztus nem szenvedett kudarcot, nem veszthette el bátorságát, és követőinek ugyanazt a minden nehézséget elhordozó hitet kell megmutatniuk a világnak... Bátorságnak, energiának és állhatatosságnak kell jellemeznie őket. Ámbár látszólagos akadályok állnak majd útjukban, az ő kegyelmével tovább kell menniük... Jézus tudta, hogy győzni fog a gonosszal vívott harcában... Tudta, hogy benne bízó tanítványainak az élete olyan lesz, mint az övé, meg nem szűnő győzelmek sorozata, amelyek nem látszanak ugyan győzelmeknek a földön, de győzelemnek ismerik el őket a mennyben, az örökkévalóságban.” (Jézus élete, 679. o.)

2018. okt. 21.

19. szám – Köszöntő

„Későre jár, minden perc értékes” – ez hatja át az embert, amikor akárcsak az elmúlt néhány hónap történéseit, jelenségeit átgondolja. Az idők jelei szinte harsognak. Meggyőznek minket arról, hogy immár halaszthatatlan a megszentelődésben való előrehaladásunk. Szükséges, hogy ez legyen imáinkban az első számú kérés naponta, és törekvéseink fő célja, együttműködve a mennyei erőkkel.

Testvéreinket illetően is felelősséget kell érezzünk. Hiszen akarva-akaratlanul hatunk egymásra – langyosságunkkal is, buzgalmunkkal is. Ha felfogjuk valódi helyzetünket – a végső események és Krisztus visszajövetelének küszöbön állását – naponta könyörögni fogunk valódi ébredésért és megújulásért Isten népe között. Szívünkre vesszük az Ésaiás könyvében található felhívást: „Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok! Ne hagyjatok nyugtot néki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön!” (62,6/b–7) 
Úgyszintén szívünkre nehezedik a sok-sok veszendő ember sorsa, akik még mindig nem vesznek észre semmit, akiknek a figyelmét annyi minden eltereli, leköti, és akiknek a szíve csaknem megkeményedett az Istentől való elidegenedésben. Mennyei erőért kell könyörögnünk, hogy valóban megszólaltathassuk ezt a ránk bízott üzenetet:
„Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! Emeld fel szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! Emeld fel, ne félj! Mondjad: ímhol Istenetek! Íme, az Úristen jön hatalommal, és karja uralkodik! Íme, jutalma vele jön, és megfizetése őelőtte.” (Ésa 40,9–10) 


Vankó Zsuzsa


Klima Sándor: Miatyánk

Ne mondd azt, hogy mi,
   amikor önző vágyaidra gondolsz.
Ne mondd azt, hogy atyánk,
   ha nem tudsz gyerekként viselkedni.
Ne mondd azt, hogy jöjjön el a te országod,
    ha anyagi jólétre vágysz.
Ne mondd azt, hogy bocsájtsd meg a mi vétkeinket
   ha te nem tudsz megbocsájtani embertársaidnak. 
Ne mondd azt, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma
   ha nem gondolsz az éhezőkre. 
Ne mondd azt, hogy ne vigyél minket a kísértésbe
   ha minden nap arra gondolsz.
Ne mondd azt, hogy ámen,
   ha nem veszed komolyan e szavakat.