2018. okt. 28.

19. szám – Ne csüggedj! – Az Ige mellett rovat

Ne csüggedj!

És [az Úr] mondta nekem: Szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. És én mondtam: Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet; de az Úrnál van ítéletem, és jutalmam Istenemnél. (Ésa 49,3–4) 

 Ésa 49,4 egyedülálló bepillantást nyújt Jézus lelki küzdelmeibe, vívódásaiba földi élete folyamán. Egy messiási prófécia keretében hangzik el az Úr szolgája, a Messiás gyötrődő vallomása: „Hiába fáradoztam, semmire és haszontalan költöttem el erőmet.” Ezt követően azonban mintegy azonnal helyesbíti és bátorítja önmagát: „De az Úrnál van ítéletem és jutalmam, Istenemnél!” Nem engedi tehát magát belesüppedni a keserű aggodalmakba, nem ad teret gondolataiban a látszatnak, hanem Istenre bízza magát, hogy ő ítélje meg szolgálatát, fáradozásait, és ő tegye azt gyümölcsözővé Szentlelke által. Ellen G. White ilyen megjegyzéseket fűz ehhez az igevershez: 
„A világ megváltójaként Krisztus állandóan látszólagos kudarccal találta szemben magát. ő, aki az irgalmasság követe volt világunk számára, látszólag csak keveset tudott elvégezni abból a szolgálatból, amelyet szeretett volna beteljesíteni szíve szerint, vagyis abból, hogy embereket emeljen ki és fel ebből a világból, s megmentse őket. A sátáni erők állandóan azon munkálkodtak, hogy elállják útját. Krisztust azonban ezek az akadályok nem bátortalanították el... Isten ígéretében bízott, és nem adott Sátánnak semmi esélyt arra, hogy eredményt érjen el” (Jézus élete, 678-679. o.)

A csüggedés kikezdheti Isten hűséges szolgái, tanítványai, tanúságtevői hitét is. Ésa 49,4 útmutatás és biztatás mindannyiunk számára. Szintén Ellen White írja:

„Krisztus nem szenvedett kudarcot, nem veszthette el bátorságát, és követőinek ugyanazt a minden nehézséget elhordozó hitet kell megmutatniuk a világnak... Bátorságnak, energiának és állhatatosságnak kell jellemeznie őket. Ámbár látszólagos akadályok állnak majd útjukban, az ő kegyelmével tovább kell menniük... Jézus tudta, hogy győzni fog a gonosszal vívott harcában... Tudta, hogy benne bízó tanítványainak az élete olyan lesz, mint az övé, meg nem szűnő győzelmek sorozata, amelyek nem látszanak ugyan győzelmeknek a földön, de győzelemnek ismerik el őket a mennyben, az örökkévalóságban.” (Jézus élete, 679. o.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése