2018. márc. 28.

17. szám – Ének-zenei evangelizációk tapasztalatai

„Dicsérem az Istennek nevét énekkel, és magasztalom hálaadással.” (Zsolt 69,31)

Írásunkban szeretnénk beszámolni a zenei szolgálatokkal az elmúlt évben végzett evangelizációról. 
2016 augusztusában teljesen új helyszínen, Orfűn rendeztük meg zenei és Biblia-ismereti táborunkat. Az új helyszínen több nehézség és probléma is felmerült, de Isten megsegített bennünket mindenben, hogy fel tudjunk készülni a hangversenyekre, amelyek áldást jelentettek a hallgatóknak. Ezek közül az elsőt Orfűn tartottuk. Az orfűi Medvehagyma Ház már az ott tartott koncert másnapján feltette Facebook-oldalára a hírt az eseményről, amelyből most egy részletet idézünk: „Tegnap délután a Sola Scriptura Teológiai Főiskola Ének- és Zenekara jótékony célú egyházzenei hangversenyt tartott a Medvehagyma Házban! … Az ének- és zenekar, valamint a Medvehagyma Ház nevében is köszönjük, hogy ilyen sokan megjelentek, és adományaikkal segítették a nehéz sorsú gyermekeket! Emellett örülünk, hogy helyszínt biztosíthatunk és mi is részesei lehetünk eme csodálatos hangversenynek!”
Ilyen előzmények után tavaly ismét Orfűn tartottuk meg a tábort. Örömmel vártak vissza bennünket, mind a táborhelyek tulajdonosai, mind az önkormányzat munkatársai. Azt is jelezték nekünk, hogy az orfűi lakosok már érdeklődtek, lesz-e újabb hangverseny, mert az előző annyira megérintette őket. Természetesen ismét megtartottuk a hangversenyt Orfűn, emellett Pécsen, a Liszt Ferenc hangversenyteremben, valamint Budapesten, az Olasz Kultúrintézetben.
A tavalyi műsorban Bach a-moll hegedűversenye mellett szintén J. S. Bach művéből, a János-passióból adtunk elő részleteket. Hatalmas lelki élmény jelentett a megváltásról, az értünk hozott legnagyobb áldozatról énekelni, de a hallgatók közül is nagyon-nagyon sokan kifejezték köszönetüket azért a lelki élményért, amit a hangversenyek jelentettek számukra. Ehhez az is hozzájárult, hogy – zenei táboraink történetében most először – bevontuk a közönséget is néhány ismertebb korál éneklésébe. Mindenki kapott szövegkönyvet, amelyben három korál kottája is benne volt, így ezeket a tételeket együtt énekelte az énekkar és a közönség. Valóban felemelő élmény volt, mindannyian éreztük, hogy Isten megáldotta ezeket az alkalmakat.
Egy – az Olasz Kultúrintézetben tartott koncerten résztvevő – vendégünk leveléből idézünk néhány sort: „Örömömet szeretném kifejezni a tegnapi koncerttel kapcsolatosan.​ Már a kiválasztott darab is csodálattal töltött el hónapokkal ezelőtt, alig vártam ezt a napot, de a valós élmény felülmúlhatatlan lett. Nagyon köszönöm a szövegkönyvet, hogy értésünkre válhatott az énekszó. Soha nem értettem az áriák szövegét, és most felfedezhettem a szövegkönyv alapján a többszörös szövegismétléseket, ezáltal élvezhetővé vált​ számomra. Arra nehéz kifejezést, jelzőt találnom, hogy részünk lehetett a darabban a közös éneklés által. Beleolvadtunk, nem kívül rekesztettek voltunk. A hangom minősége nem frusztrált, és a lelkem dallamokra felszabadultan dalolhatott, dicsőíthette az Urat!”

Nagy örömünkre szolgált, hogy ennek a műsornak egy részét újabb művekkel kiegészítve előadhattuk novemberben Győrben, a város leggyönyörűbb hangversenytermévé átalakított egykori hatalmas zsinagógában. Közel tízéves hagyomány, hogy e helyen a Győri Advent Kórus évente kétszer jótékonysági hangversenyt rendez. A megszólaló zeneműveket összekötő bibliai gondolatok emelik evangelizációs szolgálattá az ünnepi esteket, a közönség által felajánlott adományokkal pedig különösen rászoruló családok életét segítik. A főiskola énekkara és a győri kórus közösen vett részt az idei alkalmon.

Ezen az alkalmon a jótékonysági hangverseny kedvezményezettje a 25 éves Molnár Rita volt. Édesapja hosszú évekkel ezelőtt elhunyt, édesanyjával és egyetemista öccsével élnek egy háztartásban. Rita adventhívő édesanyjával régóta jár győri gyülekezetünkbe, készült a keresztségre is. November 8-án a zugligeti gyülekezetben szövetséget kötött az Úrral. 
Rita szervezetét közel három éve egy világviszonylatban is nagyon ritka hematológiai betegség támadta meg, ami súlyos vérszegénységgel jár, ráadásul idővel egyre romló tendenciát mutat. Sajnos gyógyszeres kezelésekkel nem sikerült megállítani a betegség elhatalmasodását, helyreállítani a vérképzőszervek működését. A fokozott vérszegénységgel járó állapot, a rendszeresen szükségessé váló transzfúzió, vérátömlesztés általános gyakorlata, és annak szövődményei kilátástalanná teszik Rita egészséges jövőjét. Jelenlegi ismeretek szerint csak csontvelő-átültetéssel van egyedüli esélye a gyógyulásra. A család megélhetését egyedül Rita édesanyja biztosítja, aki a beavatkozás után azonban hosszú hónapokig – előreláthatóan fél évig – Rita folyamatos ápolása és a szigorú feltételekhez kötött otthoni környezet biztosítása miatt nem fog tudni dolgozni.
Nagyon hálásak vagyunk Istennek, mert a jótékonysági hangversenyen összegyűlt adomány előreláthatólag fedezni tudja a csontvelő-átültetéssel kapcsolatos kiadásokat.
pastedGraphic.pdf
Decemberben újabb három hangverseny megtartására nyílt lehetőségünk. Először a csepregi lakosság részére, ahol a helyi művelődési házban hetedik alkalommal várták kórusunkat. Az azóta súlyos betegséggel küzdő igazgatónő a következőket mondta a hangverseny után: 
„Nem tudok feloldódni azokon a rendezvényeken, amelyek a munkaidőm alatt az intézményemben folynak. A tiétek az egyedüli, ahol tiszta szívből, mint egy kívülálló, tudom hallgatni a műsort, és megmagyarázhatatlan békét érzek. Megnyugszom, elmélyedek, és teret adhatok szebb érzelmeimnek. Nem szeretném a helyi és a vendégegyesületeket kritizálni, de nálatok érzem egyedül a tisztaságot, őszinteséget, érdek nélküli önzetlenséget, és nincs bennetek semmi magamutogatás.”
Mások is többen kifejezték, hogy milyen csodálatos volt számukra a műsort hallgatni.
A hegyfalui idősek otthonában első alkalommal nyílt lehetőség a megfáradt, beteg és a sok esetben reményt vesztett időseknek és gondozóiknak énekelni. Az intézmény vezetője könnyes szemmel, kifejezhetetlen hálával és örömmel köszönte meg jelenlétünket. Egymás után többször elmondta (amit mi magunk is így élünk meg), hogy ilyen pillanatokért érdemes élnie az embernek, s kifejezte abbéli vágyát, hogy ismét láthasson és hallhasson bennünket ezen a helyen. Egy Parkinson-kóros néhai katonatiszt szintén elérzékenyülve köszönte meg a hallottakat, s elmondta, hogy az intézményben még ilyen mélyre ható koncertet nem hallott. 
Budapesten, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban tartottunk jótékonysági hangversenyt, mellyel a koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésével-szállításával foglalkozó Peter Cerny Alapítványi Mentőszolgálatot támogattuk. Az alapítvány 29. éve végzi munkáját, állami támogatásban csak részben részesülnek. Közép-Magyarország területét látják el huszonnégy órás szolgálatban: egy 24 órás orvosos autóval (rohamkocsival), egy 24 órás szállítóautóval és egy 8 órás szállítóautóval. Az újszülött intenzív osztály kinyújtott karjaként működnek: minden sürgős és életmentő beavatkozást el tudnak végezni ahhoz, hogy stabilizálást követően megfelelő intenzív centrumba szállítsák a segítségre szoruló, nem ritkán életveszélyes állapotban lévő, esetleg újraélesztést igénylő babákat. Nagyon sokszor már a szülőszobára odahívják őket, hogyha tudottan komplikációkkal terhelt szülés várható, így már az élet első pillanatától kezdve a neonatológiai csapat kezdheti meg a szakszerű ellátást. Emellett a már kezelésben részesült babákat különböző vizsgálatokra, beavatkozásokra is elszállítják, biztosítva a vizsgálat során a megfelelő szakmai hátteret. Egyedülálló és anyagilag egyáltalán nem támogatott speciális tevékenységük a koraszülöttek szemészeti szűrése, amelyet a helyszínre telepített ún. retinakamerával valósítanak meg. Ezáltal nem kell a kis betegeket felesleges mozgatásnak, szállításnak kitenni, a szemészeti team megy az adott helyszínre, majd a kamerával készített felvételt a saját munkahelyén lévő szemészorvos a távolból értékeli, eldöntve azt, hogy az illető szemecskéjének állapota igényel-e beavatkozást, vagy sem. Mindezen munkák és feladatok magas szinten való ellátásához elengedhetetlenül szükséges korszerű berendezések és eszközök, gépek és monitorok használata. Az állandó és napi rendszerességgel használt eszközök pedig természetesen gyorsabban amortizálódnak, így ezek pótlása, cseréje is szükséges. A mostani koncerttel speciálisan felszerelt kézi pulzoximéterek vásárlását támogattuk, melyeket kifejezetten jól lehet használni szülőszobai körülmények között. Az adományok összegéből két monitort vett az alapítvány, amelyek már használatba is kerültek. 
A hangverseny végén az alapítvány vezetője és a polgármesteri hivatal képviselője őszinte szavakkal fejezte ki háláját nemcsak az anyagi támogatásért, hanem a hangverseny lelkiségéért, azért a lelki élményért, amelyben részesültek.
Természetesen ezeken az alkalmakon az ének-zenei szolgálatokon túlmenően az Ige is mindig megszólal. Hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, hogy az evangélium ilyen módon is terjedhet. 
Ellen G. White Előtted az élet c. könyvében ezt írja: „A dicséret dallama a menny légköre, és amikor a menny érintkezésbe kerül a földdel, zene és ének csendül fel, hálaadás és dicséret szava… Az emberek nagy áldást nyertek feleletül dicsénekeikre… Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy bevésse a szívekbe a lelki igazságokat… A föld utolsó nagy válságának sötét árnyai közepette Isten világossága a legfényesebben fog ragyogni, és a remény, a bizalom énekei a legtisztább és legfenségesebb dallamokban fognak felcsendülni.” 
Hálásak vagyunk azért, hogy részt vehetünk sok-sok fiatallal, testvérünkkel, barátunkkal együtt ebben a csodálatos, felemelő szolgálatban.

Vigh Ágnes

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése