2013. dec. 16.

2. szám - Igaz gondolatok - Spurgeon, Fejtő Ferenc, Pascal, Weöres Sándor

Igaz gondolatok
Idézetek

Isten sohasem küldött olyan embert, aki nem háborgatta az emberek lelkiismeretét.” 
Mindig tartsatok ki amellett, hogy a hitvallásotoknak kell alkalmazkodnia a Bibliához, és nem a Bibliának a hitvallásotokhoz!” 
Charles H. Spurgeon


Sokszor óriási a különbség az általunk érzékelt valóság és az igazság között... Mai írásaimban szókimondó vagyok, ám ahhoz, hogy ezt megtehessem, be kellett bizonyítanom, hogy minden mondatomat alá tudom támasztani tényeken alapuló érvekkel... Azon igyekeztem, hogy ne csak megértsem a világot, hanem magamat is megértessem.
Fejtő Ferenc (2008 márciusa – Átéltem egy évszázadot.
Utolsó interjúk Fejtő Ferenccel, Scolar Kiadó, Bp., 2013)

Ha nem ismerjük el, hogy telve vagyunk kevélységgel, nagyravágyással, érzékiséggel, gyarlósággal, nyomorúsággal és igazságtalansággal, nagyon vakok vagyunk. Ha pedig valaki felismeri ugyan, de mégsem óhajt megszabadulni tőle, mit mondhatunk az ilyen emberről...? Mi egyebet érezhetünk tehát e vallással szemben, amelyik ilyen jól ismeri az emberek gyengeségeit, mint tiszteletet, és nem kell-e vágyakoznunk annak a vallásnak az igazságára, amelyik ily kívánatos orvosságokat ígér e gyengeségek ellen?
Blaise Pascal: Gondolatok, 450. töredék

Az ember tehát merő alakoskodás, hazugság és képmutatás, mind önmagával, mind másokkal szemben. Nem akarja, hogy szemébe mondják az igazságot, és ő is óvakodik másoknak megmondani; és mindezek az igazságtól meg a józan észtől oly idegen hajlamok természettől fogva benne gyökereznek a szívében.
Blaise Pascal: Gondolatok, a 100. töredékből

A hibák javításáról
„Mások hibáján csak akkor próbálj javítani, ha e hibát jól látod, anélkül, hogy számodra visszataszító volna: s ha biztosan tudod, hogy beavatkozásod nem tolakodás, és nem reménytelen kísérlet.”

Isten
„Akit veled Istenként elhitettek, cifrára mázolt, otromba fabálvány, más dolga sincs, mint szentül álldogálván lesni, hogy tőle miket kéregetnek. Ő más! több! nincs rá szavam, csak dalom.”
Weöres Sándor
(Füveskönyv, Helikon, Bp., 2013, 16., 49. o.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése