2013. dec. 16.

2. szám - 2013. december - Köszöntő

Örülünk annak, hogy a Kürtszó első száma után sokan jelezték, mennyire várják már az újabb számot.
Az első lapszám köszöntőjében azt írtuk, hogy kiadványunk címe Jel 10,7-re utal. Ehhez most hozzátennénk, hogy utalás a Jóel 2,1-15-ben foglalt felhívásra is: 
Fújjatok kürtöt a Sionon, mert eljön az Úr napja, mert közel van az! …Fújjátok a kürtöt a Sionon! 
Sion hegye, amelyre a jeruzsálemi templom épült, a mindenkori ó- és újszövetségi egyház jelképe a Szentírásban (lásd Zsolt 125,1–2; Ésa 2,2; Zsid 12,22–23) 
Jól ismert számunkra a kép: három angyal fújja a kürtöt, mögöttük a földgolyó látható. Ez a jelkép az egész világnak hirdetendő utolsó kegyelmi hívásra, a hármas angyali üzenetre utal, amely a következő szavakkal kezdődik: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az Ő ítéletének órája! (Jel 14,7) Mielőtt a Szentlélek erejével igazán felhangozhatna ez az üzenet az egész világon, a Sionon, azaz Isten egyházában kell felharsannia a kürtszónak. 
Olvassuk figyelmesen Jóel könyve 2. fejezetét, és megtudjuk, hogy milyen üzenetet kell Isten népe füléhez eljuttatnia a kürtszónak. Néhány kiemelkedő gondolat ebből: 
Olyan hirtelen lep meg minket az Úr napjának elérkezte, 
mint a hegyekre ráterülő alkonyat (2. vers).

Bizony nagy az Úr napja, és igen rettenetes! Ki állhatja ki azt?(11/b)
De még most is így szól az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint!(12. vers) Szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést!(15. vers)
Sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják: Légy kegyelmes, óh Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet! (17. vers)

Ezeket az üzeneteket szeretnénk megszólaltatni, közvetíteni a Kürtszó egyes számai által. 

A szerkesztők

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése