2014. márc. 10.

3. szám - A laodiceai gyülekezet - A Bizonyságtételeket olvasva rovat

A Bizonyságtételeket olvasva
A laodiceai gyülekezet
  
„Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár negyven esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben: vajon megtartod-é az Ő parancsolatait, vagy nem?” (5Móz 8,2)

„Isten próbára teszi népét. Jézus türelmes, és nem vet ki minket azonnal a szájából. Az angyal így szólt: »Ő most mérlegre helyezi népét.« Ha az üzenet rövid időre szólt volna – ahogyan sokan feltételeztük –, nem maradt volna idő jellemünk fejlesztésére. Sokan érzelmeik szerint éltek, nem pedig elveik és hitük szerint. Ez az ünnepélyes, félelmetes üzenet sokakat felrázott. Hatott érzéseikre, és felkeltette félelmüket, de nem végezte el az Isten által meghatározott feladatát. Isten a szívbe lát. Hogy magukat nehogy megtévesszék, hagyja, hogy népének izgalma elmúljék, s utána próbára teszi őket, hogy engednek-e a hű Tanúbizonyság tanácsának.
Isten lépésről lépésre vezeti népét. Különböző próbákat enged meg az életükben, azzal a céllal, hogy felszínre hozza, mi lakik a szívükben. Van, aki megállja helyét az egyik próbában, de elbukik a másikban. Isten minden próbában megvizsgálja őket, mindig kissé alaposabban. Ha valaki Isten emberének vallja magát, és ellenáll ennek a tisztító munkának, az figyelmeztetés számára, hogy még hosszú út áll előtte, amíg úrrá lehet magán, feltéve, ha nem szeretné, hogy az Úr kivesse őt a szájából. Az angyal így szólt: »Az Úr mind mélyebben és alaposabban fogja végezni munkáját, hogy megpróbálja az Ő népét.«
Vannak, akik hajlandók elfogadni valamely isteni elvet, de a következő próbánál visszariadnak, mert rájönnek, hogy valamely melengetett bálványukat érinti. Itt van alkalmuk meglátni, mi lakik a szívükben, mi zárja ki onnan Jézust. Valamit többre becsülnek az igazságnál, és nem készek befogadni Krisztust. Isten megvizsgál, és próbára tesz egy ideig, hogy lássa: hajlandóak vagyunk-e lemondani bálványainkról, és engedelmeskedni az igaz Tanú tanácsának. Ha valaki nem hagyja, hogy az igazság megtisztítsa, ha nem hajlandó legyőzni önzését, büszkeségét, szenvedélyeit és gonosz jellemvonásait, ezzel elűzi Isten angyalait, akik nem óvhatják többé a gonosz angyaloktól. Akik megállnak minden vizsgán, és győznek, bármibe kerüljön is, azok engedelmeskednek a hű és igaz Tanúbizonyság tanácsának, s ők részesülnek majd a késői esőben, így felkészültek az elváltozásra. 
Isten megpróbálja evilági népét. Ez az előkészület helye arra, hogy jelenlétébe kerülhessünk. A földi világ utolsó napjaiban minden emberen látszani fog, milyen hatalom uralja szívét és irányítja cselekedeteit. Ha ez az isteni igazság hatalma, az jó cselekedeteket fog eredményezni. Felemeli befogadóját, és nemes lelkűvé, nagylelkűvé teszi, akárcsak mennyei Ura. Azonban ha gonosz angyalok uralják szívét, az sokféleképp nyilvánvaló lesz. A gyümölcsei önzőség, kapzsiság, gőgösség és gonosz szenvedélyek lesznek.
(…)
Fiatalok és idősek! Isten most próbál meg benneteket. Most döntitek el örök sorsotokat.”

(Ellen White: Bizonyságtételek a gyülekezeteknek, I. kötet, 
186–189. o., az eredeti számozás szerint)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése