2014. máj. 11.

4. szám - Igaz gondolatok - Luther Márton, Simone Weil, Spurgeon, Gyökössy Endre

Igaz gondolatok
Idézetek

Luther Márton 
„Igen kevesen vannak, akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják, s olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukénak érzik, mint jelenvaló életüket. Kevesen vannak, akik ezt az ideig való életet csak homályos vaküvegen át, a másik, örökkévaló életet pedig tiszta, nyitott szemmel nézik. A boldog reménységet s égi örökséget, sajnos, sokan elfelejtik, e rövid élet mulandó javaival pedig sokat is törődnek. A mulandó mindig előttük van, gondolnak rá, aggódnak érte, örülnek néki, az örökkévalónak pedig hátat fordítanak. Azt éjjel-nappal hajszolják, ezt szélnek eresztik. A keresztyén ember azonban az ellenkezőt tegye. E múló életre csak csukott szemmel hunyorogjon, az örök életre pedig tágra nyitott szemmel nézzen. E földi életben csak bal lábával tartózkodjék, jobb lábával és egész szívével pedig a mennyei életbe támaszkodjék. Ezt várja mindig – örvendező, bizonyos reményben.” (Idézi: Jer, örvendjünk keresztyének! Evangélikus Sajtóosztály, Bp., 1995, 401. o.)
„Az nem vitás, hogy egyház van, és hogy annak engedelmeskedni kell. Az a kérdés csak, hogy melyik ez az egyház?! A kérdést nem emberi szó vagy megítélés dönti el. Ha bizonyosat akarunk tudni, akkor nekünk arra kell hallgatnunk, amit Krisztus mond az igében. Eszerint pedig az egyház az a gyülekezet, amely Krisztust szereti, és igéjét megtartja. Az igazi egyház megismerésének tehát csak egyetlen megbízható zsinórmértéke és próbaköve van, s ez a Krisztus igéje, annak hirdetése, hallgatása és megtartása. Lehetetlen ugyanis, hogy e kérdésben ki-ki saját tetszése szerint szóljon s tegyen, aztán pedig azt állítsa, hogy mindez a Szentlélektől van. Krisztus tehát egyházát az igéhez kötötte. Hogy az egyház igazán egyház-e, annak legfőbb bizonyítéka az, hogy bírja, tanítja, hirdeti, cselekszi-e az igét – Krisztus iránti szeretetből!” (Idézi: Jer, örvendjünk keresztyének! Evangélikus Sajtóosztály, Bp., 1995, 366. o.)

„Az Isten iránti szeretet akkor tiszta, ha az öröm és a szenvedés egyenlő hálára indít.” (Simone Weil)
„Akinek szokássá vált, hogy a lelkiismeretével, a Bibliájával és Istenével beszélgessen, az az egész világmindenséggel, sőt még az ördög világával is szembenézhet a legkisebb félelem nélkül.” 
„Az imádság kulcsával kinyithatod a mennyet.”
„Isten soha nem helyezi pecsétjét üres lapra.”
 (Spurgeon)

„Amíg élünk, nem lesz olyan nap, hogy valamiképpen meg ne kísértessünk. Mert van Kísértő. Ám nem lehet olyan nap, amelyen meg ne szabadulhassunk. Mert van Szabadító!” (Gyökössy Endre)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése